Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home  ·  Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2018
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
> 02 03 04 05 06 07 08
> 09 10 11 12 13 14 15
> 16 17 18 19 20 21 22
> 23 24 25 26 27 28 29
> 30            Agenda deze week:

Woensdag, oktober 24
Evenement start om 10:00 Zaalkaatsen heren 55+
Zaterdag, oktober 27
10:00 - 14:00 Zaalkaatsen FBAZoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web stats

Werom sjen op keatsjier 2018 (diel 4)

Werom sjen op keatsjier 2018 (diel 3)
Yn diel 4 fan it keatsjier 2018 sjoch ik werom op it dwaan en litten fan it flaggeskip fan de KNKB de haadklasse by de manlju. Der is oan de ein fan 2018 genôch oer te sizzen. 32 wedstriden stienen der dit ôfrűne jier op it programma. 23 frije formaasje, 5 trochinoarlotterspartijen en 4 ôfdielingswedstriden. Dizze wedstriden wienen goed foar 573 punten. (Foto: Henk Bootsma).

It partoer dat 19 kear foar de tinte stie!

Vlnr: Taeke Triemstra, Tjisse Steenstra en Gert Anne van der Bos nei de winst op de Ryp op 3 juny 2018.


Lees verder: Werom sjen op keatsjier 2018 (diel 3)

 

Werom sjen op it keatsjier 2018 (diel 4)
Gepost op: Vrijdag 19 oktober @ 22:01:09 (667 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn diel 4 fan it keatsjier 2018 sjoch ik werom op it dwaan en litten fan it flaggeskip fan de KNKB de haadklasse by de manlju. Der is oan de ein fan 2018 genôch oer te sizzen. 32 wedstriden stienen der dit ôfrűne jier op it programma. 23 frije formaasje, 5 trochinoarlotterspartijen en 4 ôfdielingswedstriden. Dizze wedstriden wienen goed foar 573 punten. (Foto: Henk Bootsma).

Marten Bergsma: De bęste węze wol noch net sizze dat je dan ek mei de hage nei hűs gean

 

Werom sjen op it keatsjier 2018 (diel 3)
Gepost op: Zaterdag 13 oktober @ 00:18:26 (1367 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Yn diel 3 fan it keatsjier 2018 sjoch ik werom op saken dy’t je lâns de tomstok lizze kinne. Gewoan de sifers fan 2017 tsjin dy fan 2018 hâlde. Dan falt it op dat der net safolle feroare is. It oantal bűtenslaggen is net omleech gongen hoewol ‘t der faak sein en ropt is dat der folle mear op traind is. Sjoen de sifers fan dit jier sis ik dan: kletspraat. Opslaggers hawwe der grutte muoite mei as der in bal fan harren fuort slein wurdt, dus wurde der noch altyd in soad risiko’s nommen by it opslaan. (Foto: Lijkle Spijksma).

Willem Heeringa: 11 boppeslagen yn Arum!

 

Oeltsje Velstra 1937-2018
Gepost op: Donderdag 11 oktober @ 21:49:38 (717 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Tongersdei 11 oktober 2018 kaam der nei in lange striid in ein oan it libben fan Oeltsje Velstra fan Idaerd. Oeltsje Velstra wie in bekende namme yn keatslân. Miskien wol net by it grutte publyk maar Oeltsje Velstra wie in grutte leafhawwer fan it Fryske keatsen.

 

55+ terug in de zaal
Gepost op: Maandag 08 oktober @ 22:29:28 (339 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2018


Voordat de ruim 90 kaatsers weer de strijd aan gingen werd er een minuut stilte gehouden voor Hennie Steensma uit Sneek en Teade de Vries uit Franeker.

De winnaars vlnr: Jan de Jong, Harke Anema en Eddy van der Lei

 

Jan van der Vlugt 1955-2018
Gepost op: Maandag 08 oktober @ 17:39:04 (799 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Sneon 6 oktober 2018 kaam der hommels in ein oan it libben fan âld-keatser Jan van der Vlugt fan Bitgum. Jan van der Vlugt makke foaral yn de jeugd namme. Mei syn ôfdielingspartoer fan OKK út Bitgum wist hy yn 1972 de Freule partij te winnen.

Flnr: begelieder Dirk Braaksma, Oepie Larooi, Jan van der Vlugt en Klaas Larooi (Foto: LC).

 

Werom sjen op it keatsjier 2018 (diel 2)
Gepost op: Vrijdag 05 oktober @ 23:26:15 (1962 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Wy binne noch net iens in slach om it fjild west en dan is der al wer drokte yn it hinnehok. Je kinne it hast net leauwe mar dochs: It bard gewoan. Sjoch, omdat ik net űnder in stien lis komt der ek nei sa’n keatsseizoen noch hiel folle op je ôf. Je hoeve der sels net sa folle foar te dwaan. Gewoan eagen en earen iepen hâlde…mear net! (Foto: Henk Bootsma).

Troch de direkteur by it jak pakt om in miening hoe terjochte ek omdat dy’t net past yn it tinken fan de bond…hoe fier binne wy fan hűs?

 

Werom sjen op keatsjier 2018 (diel 1)
Gepost op: Maandag 01 oktober @ 13:13:06 (1619 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Mei de bűtenslach fan Menno van Zwieten op de Aldehou partij foel sneon 15 septimber it doek oer it keatsseizoen 2018. De fraach dy’t ik my doe stelde wie of’t it no wol of net in goed keatsseizoen west wie. Foar de ien sil dat wol opgean en foar de oar leit it faaks gâns oars. Mar yn dit earste oersjoch wol ik it hawwe oer de rânesaken dy’t miskien noch wol wichtiger binnen as in spultsje sels. Dizze saken bepale of it keatsen wer omheech sjen kin. Want ek nei it seizoen 2018 is ien ding wis: it keatsen sit yn de nederklits en dat duorret no al in pear jier. (Foto: Henk Bootsma).

Op de Rengers like it wol oft Klaas Postma it ryk allinne hie...

 

Johannes van Sinderen 1929 – 2018
Gepost op: Zondag 30 september @ 20:33:36 (578 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Sneon 29 septimber 2018 kaam der in ein oan it libben fan âld-keatser Johannes van Sinderen fan Ternaard. Johannes van Sinderen kaam as opslager yn it grutte spul doe’t hy krekt 20 jier wie. (Foto: Kaatsmuseum).

Steand flnr: Aebe Haima, Hotze Schuil en Dreeuwes Smedinga. Der foar: Johannes van Sinderen, Johannes Zijlstra en Jan Venema

 

Fantastische kaatsdag in Wommels voor de 55+
Gepost op: Maandag 24 september @ 23:06:33 (533 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2018


Vandaag waren 104 kaatsers naar Wommels afgereisd om - na het Sjűkelân - nu ook op het terrein van "De Freule" te spelen. Onder prachtige weersomstandigheden, afgezien van de harde wind, werd er weer fanatiek gekaatst.

De winnaars vlnr: Auke Dijkstra, Roel Sijbesma en Cor Knol

 

Jan Tamminga 1947-2018
Gepost op: Maandag 24 september @ 22:55:10 (1005 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Snein 23 septimber kaam der nei in slimme sykte in ein oan it libben fan âld-keatser Jan Tamminga fan Bears. Jan Tamminga hat net sa lang yn de rijen fan de doetiidse haadklasse keatst mar yn de tiid dat hy op de Fryske fjilden aktyf wie die wol blyken dat ‘reade’ Jan wol in aardich baltsje opslaan koe. (Foto: Pieter Burenga).

 

Sieb Vegter: 1956-2018
Gepost op: Zondag 23 september @ 03:42:32 (2252 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Sljocht fan it reedriden

Snein 23 septimber kaam der dochs noch hommels in ein oan it libben fan Sieb Vegter fan Kollumerpomp. Sieb Vegter wie al lang slim siik mar hja woe der feitlik neat fan witte dat dizze striid net te winnen wie. (Foto: Martin de Jong).

 

Wie kaatst met wie in 2019
Gepost op: Maandag 17 september @ 20:32:28 (1418 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2018


Het kaatsen heeft weer de nodige ‘slachtoffers’ geëist. (Foto: Henk Bootsma).

Hijlke Bruinsma: een van de gestopte kaatsers!

 

KV Warber Bliuwe vierde 75-jarig jubileum
Gepost op: Maandag 17 september @ 15:37:12 (414 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2018


Om negen uur zaterdagmorgen was er koffie met oranjekoek op het sportveld Tusken de Doarpen te Morra-Lioessens. Op de versnapering prijkte het nieuwe logo van kaatsvereniging Warber Bliuwe. De dorpen waren uitgelopen voor de vereniging die deze dag haar 75-jarig jubileum vierde.

 

Sjanet Wijnia maakt grote sprong in klassement aller tijden
Gepost op: Zondag 16 september @ 22:05:50 (791 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2018


Sjanet Wijnia de succesvolle voorinse uit Wommels staat aan het eind van weer een geweldig seizoen op de 67ste plaats van het kaatsklassement aller tijden voor de dames hoofdklasse. Zij kwam van de 103de positie en boekte van alle dames de meeste vooruit gang. (Foto: Henk Bootsma).

 

Geert fileart: Werom- en foarútsjen
Gepost op: Zondag 16 september @ 12:17:26 (694 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2018


Geert van Tuinen is keatsferslachjouwer, keatsleafhawwer én keatskritikus. Yn de searje 'Geert fileart' is net ien feilich. In pear kear yn it keatsseizoen nimt hy de keatsers, de bestjoerders of coaches op de hakke. Geert analisearret, bekritisearret en filearret de keatswrâld. Dus pas op!


"It keatsseizoen 2018 sit derop. Tiid om efkes werom en foarút te sjen.

 

Taeke Triemstra hard op weg naar top drie kaatsklassement aller tijden
Gepost op: Zondag 16 september @ 01:58:05 (800 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2018


De 35-jarige Taeke Triemstra beleefde in 2018 een top seizoen met maar liefst 21 finales waarvan hij er vijftien wist te winnen wat goed was voor 58 punten. Triemstra debuteerde als achterinse in 2000 en begint in 2019 aan zijn twintigste seizoen in de hoofdklasse.

Taeke en Gert-Anne: al jarenlang een succesvolle combinatie! (Foto: Henk Bootsma).

 

Taeke Triemstra winnaar puntenklassement 2018
Gepost op: Zaterdag 15 september @ 21:20:54 (598 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2018


De 35-jarige Taeke Triemstra is winnaar geworden van het jaarlijkse puntenklassement. (Foto: Henk Hempenius).

Taeke Triemstra: voor de 7de maal winnaar puntenklassement

 

Manon Scheepstra pakt titel bij de dames
Gepost op: Zaterdag 15 september @ 20:49:16 (450 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2018


Manon Scheepstra uit Leeuwarden is net als in 2015 de glorieuze winnaar geworden van het jaarlijkse puntenklassement bij de dames hoofdklasse. (Foto: Henk Hempenius).

Manon Scheepstra: nieuw persoonlijk record!

 

Kweapraat 171
Gepost op: Zaterdag 15 september @ 12:02:57 (1684 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Kweapraat


'Goeie mannen. No, bliid dat it keatsseizoen der wer op sit?’

No nee Sake, Fokke en ik meie ferrekte graach nei it keatsen ta en it is foar ús mear as in spultsje. Sjoch it keatsen en it praat der oer hâldt net op as de lęste bal op de Aldehoupartij slein is. Dat giet troch oant it begjin fan it nije keatsseizoen. Dat is altyd sa west en dat sil ek wol trochgean sa lang wy der noch aardichheid oan hâlde. De passy foar it spultsje is noch altyd sa grut dat der hiel wat barre moat foardat wy it ôfwitte litte sille. Der is noch safolle dat wol de nedige kontsjes brűke kin. Wy tinke dat wy de bond dęr noch wol ta stipe węze kinne. Mei gewoan boereferstân moatte bepaalde saken dochs oplost wurde kinne. Dat is eins foar de wintertiid, no sjogge wy noch efkes werom op it lęste keatswykein fan it ôfrűne keatsseizoen. (Cartoon; Peter Vassilev).

 

Jacob Kamstra kampioen 50+
Gepost op: Vrijdag 14 september @ 21:55:10 (503 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2018


In Tzum is zondag Jacob Kamstra uit Franeker winnaar geworden van het puntenklassement bij de heren 50+. (Foto: Lijkle Spijksma).

Vlnr: Tide Boorsma, Jacob Kamstra en Piet Machiela

 


   Websponsors
Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Frythermo vloerverwarming
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard

   Nieuwsarchief
14 september
Trio Jacob Kamstra wint in Tzum

Jelle Attema koning op OLdehovepartij

13 september
Manon Scheepstra koningin op de Oldehove

10 september
Veel winnaars bij 55+

Lijst heren hoofdklasse Oldehove

Lijst dames hoofdklasse Oldehove

Lijst heren 50+ Tzum

08 september
Kweapraat 170

Partuur Erik Minne Cats wint in Huizum

Partuur Marije Bodde wint in Workum

Willem Heeringa koning 68ste Lytse PC

07 september
Marten Bergsma koninklijk in Marsum

Partuur Nynke Sijbrandij maakt favoriet zijn waar

Partuur Bennie Hof wint in Goutum

03 september
Lijst heren hoofdklasse Marsum

Lijst heren eerste klasse Mantgum

Lijst dames hoofdklasse Marsum

Lijst heren 50+ Goutum

02 september
Imke van der Leest opvolger Wiljo Sijbrandij

Partuur Iris Oosterbaan wint bij de schoolmeisjes


Copyright © Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2018
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20