Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home  ·  Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2019
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
>   01 02 03 04 05 06
> 07 08 09 10 11 12 13
> 14 15 16 17 18 19 20
> 21 22 23 24 25 26 27
> 28 29 30 31      Agenda deze week:

Zaterdag, april 20
Evenement start om 10:00 Vereniging van kaatsers d.e.l.
Woensdag, april 24
17:00 - 21:45 Presentatie parturen 2019
Evenement start om 09:45 Zaalkaatsen heren 55+Zoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web stats

Jan Bantema: Ik stie efteryn by Johannes van Dyk

Jan Bantema: Ik stie efteryn by Johannes van DykAs de maaitiid har fan har allerbęste kant sjen lit skik ik oan by Jan Bantema fan De Pein. Jan hat der krekt wer in streekje by en mei syn 50 streekjes docht hy no echt mei. Dat wie trouwens in knikker op ‘e kant want troch lichaamlik űngemak hie it ek samar de oare kant op falle kind. Jan en syn Anja binne dan ek tige bliid dat it libben har wer oanlaket. Wie Jan mar koart yn it haadklasse fermidden te sjen en hat hy ek net in sek fol punten en prizen nei de Pein brocht, maatskiplik is it Jan aardich foar de wyn gongen as ik efkes om my hinne sjoch. (Foto: Boppeslach).

“Yn Menaam yn 1992 lotte ik by Ruurdt Rutten en Johannes van Dijk. Ik wie dat jier ien fan de bęste efterynsen by de twaddeklassers. Ik koe mei beide mannen geweldich keatse. Ruurdt wie ek in ferrekte fijne maat. Hy paste my wol. Johannes sa as altyd skerp fansels. ‘Harses der hjoed wol by Jan. Kom op Jan’. Ja, Johannes koe dy wol op skerp sette. Sitte wy nei de partij yn ‘e klaaiboks. Seit Johannes: ‘Hast dat moaie frommes dęr wol sitten sjoen? Hie hy de kop der sels ek net altyd by!


Lees verder: Jan Bantema: Ik stie efteryn by Johannes van Dyk

 

Jan Bantema: Ik stie efteryn by Johannes van Dyk
Gepost op: Donderdag 18 april @ 07:46:40 (450 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


As de maaitiid har fan har allerbęste kant sjen lit skik ik oan by Jan Bantema fan De Pein. Jan hat der krekt wer in streekje by en mei syn 50 streekjes docht hy no echt mei. Dat wie trouwens in knikker op ‘e kant want troch lichaamlik űngemak hie it ek samar de oare kant op falle kind. Jan en syn Anja binne dan ek tige bliid dat it libben har wer oanlaket. Wie Jan mar koart yn it haadklasse fermidden te sjen en hat hy ek net in sek fol punten en prizen nei de Pein brocht, maatskiplik is it Jan aardich foar de wyn gongen as ik efkes om my hinne sjoch. (Foto: Boppeslach).

 

Kader kaarten: flok of seine!
Gepost op: Vrijdag 12 april @ 10:25:39 (973 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Der binne op dizze site al de nedige wurden fallen oer de kaderkaart. En as ik dizze dagen troch de stęd rin of earne oars in leafhawwer tsjin it liif rin dan giet it praat perfoarst oer de kaderkaart. Krekt as binne der oars gjin saken mear yn keatslân węr’t in minske him drok om meitsje kin of soe. Hoe kin dat dochs? Is de kaderkaart sa’n hillich húske yn it Fryske keatslân wurden dat praat der oer gelyk stiet mei it dwaan fan in űnearber foarstel? Geert van Tuinen opperet yn syn skriuwen dat dit mear is as samar in stien yn de fiver en ik tink dat hy gelyk hat. Węr giet it no presys om? (Foto: Boppeslach).

 

Mediator tilt bestjoerskrisis oer seizoen hinne
Gepost op: Vrijdag 12 april @ 10:06:24 (673 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Op 5 maart 2019 waard op it lęste nipperke in bestjoerskrisis yn de keatsferiening Jan Bogtstra út Frjentsjer foarkommen. Op de Algemiene Gearkomste fan keatsferiening Jan Bogtstra driegde op 5 maart in bestjoerskrisis. In kommisje fan 6 leden hie har dwaande hâlden mei foarstellen om Jan Bogtstra wer op de kaart te setten.

 

Troch de lens fan fotograaf fan Henk Bootsma
Gepost op: Vrijdag 12 april @ 07:15:56 (350 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2019


Krapoan fjirtjin dagen foar it kommende keatsseizoen sjogge wy werom mei fotograaf Henk Bootsma fan Wommels. Henk makket al jierren de moaiste foto’s foar űnder oaren kaatsen.nl. (Foto: Henk Bootsma).

Tjisse Steenstra: 'Ien brok emoasje...


 

Bijna het veld weer in...
Gepost op: Woensdag 10 april @ 13:36:01 (240 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2019


Vandaag was het met 86 kaatsers op de lijst de een na laatste partij in de Trije van dit voorjaar. Vanaf mei zoeken we weer het veld op wat er nu al verleidelijk uit zag gezien het mooie zonnetje. Gelukkig was de temperatuur in de Trije nog wel wat aangenamer en zeker geen koude wind.

De winnaars vlnr: Harke Anema, Tom Zuiderhof en Age van der Goot

 

Geert Fileart: Noch sa sein, "Geen Bommetje!!"
Gepost op: Donderdag 04 april @ 09:55:02 (744 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Geert van Tuinen


Geert van Tuinen is keatsferslachjouwer, keatsleafhawwer én keatskritikus. Yn de searje 'Geert fileart' is net ien feilich. In pear kear yn it keatsseizoen nimt hy de keatsers, de bestjoerders of coaches op de hakke. Geert analisearret, bekritisearret en filearret de keatswrâld. Dus pas op!

 

VVK viert 100-jarig jubileum met kaatspartij
Gepost op: Dinsdag 02 april @ 13:04:10 (473 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2019


De Vereniging van Kaatsers opent ook nu weer het veldseizoen met de traditionele kaatswedstrijd voor de leden van de vereniging. Dit keer is dat een hele bijzondere wedstrijd omdat het dit jaar 100 jaar geleden is dat de Vereniging van Kaatsers werd opgericht. (Foto: Henk Bootsma).

 

Hast it net fan my hear!
Gepost op: Zondag 31 maart @ 12:42:03 (1475 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


It is no krapoan trije wike ferlyn dat de seal yn Blomketerp fol siet mei keatsleafhawwers, want op 14 maart wie der wer de tradisjonele Algemiene Lede Gearkomste fan it keatsbűn. Dy byienkomst hie mear fan in ‘Poolse Landdag’, dan fan in gewoane gearkomste sa’t ik dy’t wend wie, mar dęr hawwe wy it mar net mear oer. Węr’t ik it wol oer hawwe wol is dat der altyd de wrâld oan wurden binne mar oan de ein tinke je altyd wat hat dit no opsmiten foar it hjoeddeistige keatsen. Want dęr giet it dochs om.

 

Weer volop spanning bij de 55+
Gepost op: Woensdag 27 maart @ 17:56:06 (300 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2019


Voor het begin van de kaatsdag werd er een minuut stilte gehouden voor oud-kaatser van de 55+ Sipke Wiersma uit Minnertsga. Sipke heeft voor het laatst in april 2015 mee gekaatst bij de 55+ en was een van de oudste deelnemers.

De winnaars vlnr: Oeds de Roos, Sjouke Herrema en Jelle de Boer

 

Wie staat waar in de ranking 2019!
Gepost op: Dinsdag 26 maart @ 13:59:03 (784 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2019


Over goed vijf weken gaat het nieuwe kaatsseizoen 2019 weer van start. Het seizoen start voor de heren hoofdklasse in Weidum en de dames hoofdklasse trappen af in Franeker. De eerste vrije formatiewedstrijd voor de heren is 5 mei in Franeker, de eersteklassers zijn dan te gast in Menaam en dat geldt ook voor de heren tweede klasse.

Voor wie is de eerste krans van het nieuwe seizoen?

 

Cees Punter wint ‘Rinus Schaap Prijs’
Gepost op: Vrijdag 15 maart @ 15:46:06 (610 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Algemeen nieuws 2019


Gisteravond is voormalig oud-hoofdklasser Cees Punter uit Wommels en nu woonachtig te Hilversum de sportvrijwilliger van het jaar 2018 geworden van de gemeente Hilversum.

 

Algemiene Gearkomste fol reuring en emoasjes
Gepost op: Vrijdag 15 maart @ 02:52:07 (2079 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


It wie justerjűn let, sis mar moarns ierbetiid, doe’t foarsitter Wigle Sinnema oan de jierlikse AV in ein breide. It gong der bytiden hurd oan ta op de jierlikse byienkomst fan it keatsbűn. (Foto: Henk Bootsma).

 

Stormachtig kaatsweer
Gepost op: Woensdag 13 maart @ 16:18:47 (343 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2019


Het was 14 dagen geleden bijna 20 graden. Vandaag 13 maart gierde de stormachtige wind om de Trije in Franeker waar weer 100 kaatsers bij elkaar waren gekomen.

De winnaars vlnr: Andries Gillebaard, Hein Nijdam en Lieuwe Bosch

 

Geert fileart: It keatsen komt der wer oan!
Gepost op: Dinsdag 12 maart @ 03:13:12 (832 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Geert van Tuinen


"Yn tsjinstelling ta de foarsizzing fan Rendert Algra oer it earste ljipaai, is it wol wis dat it keatsen der wer oan komt. It begjin fan in nij seizoen leit altyd yn maart, as de Algemiene Ledegearkomste (wy sizze altyd 'AV') fan it keatsbűn fęststeld is. Dit jier is dat op 14 maart.

 

Leden kv Jan Bogtstra hâlde elkoar yn de wurchgreep
Gepost op: Woensdag 06 maart @ 15:31:34 (1529 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Geert van Tuinen


Wylst Ajax tiisdei 5 maart Real Madrid oan de kant sette, barde dat yn kafee De Bogt fen Guné krekt net mei it sittende bestjoer fan de keatsferiening Jan Bogtstra út Frjentsjer. Mar de gearkomste wie wol like spannend as de wedstriid Real Madrid-Ajax. En bizar ek. In weromblik op in bysűndere jűn yn “De Bocht.”

 

Bestjoerskrisis kv Jan Bogstra op it nipperke foarkommen.
Gepost op: Woensdag 06 maart @ 02:50:10 (695 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Geert van Tuinen


In bestjoerskrisis yn de keatsferiening Jan Bogtstra út Frjentsjer is justerjűn by de algemiene ledegearkomste fan de klup op it lęste nipperke foarkommen. In kommisje fan 6 leden hat har dwaande hâlden mei foarstellen om Jan Bogtstra wer op de kaart te setten.

 

Kin de wal it skip noch keare!
Gepost op: Zaterdag 02 maart @ 14:57:30 (1601 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Ofrűne wike krige ik de stikken fan de kommende Algemiene Gearkomste űnder eagen. It is in soad fan itselde. Pak tsien jier AV der mar by en 80 of 85 prosint is fęste prik. Dat witte je al jierren en dat wie eartiids sa en dat sil ek wol sa bliuwe. Der binne foarstellen fan sus en foarstellen fan sa. It binne faak marginale feroarings yn in wrâld dy’t de hannen net op elkoar krijt as de feroaring grutter is as de punt fan in bűsdoek. Saken oanpakke leit de keatsbestjoerder net omdat je dan reuring krije. Drokte yn it hinnehok. Dat hat syn foar en dat hat ek syn tsjin. Keatsen is krekt gelyk as pak’em beet hűndert jier tebek. Doe waard der ek mar troch in pear minsken wat roppen en dat is hjoed de dei noch presys sa. Miskien is dat ek it moaie fan it spultsje. (Foto: Henk Bootsma).

Ze dronken een glas deden een plas en het bleef zo het was!

 

Weer 100 kaatsers actief in sporthal de Trije
Gepost op: Woensdag 27 februari @ 17:54:17 (465 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2019


Terwijl buiten de thermometer bijna de 20 graden aantikte werd er in sporthal De Trije met ’t swit far de kop weer gekaatst. Met weer 34 partuur op de lijst moest er stevig de hand aan gehouden worden maar lukte het weer om 4 uur alle partijen afgerond te hebben.

De winnaars vlnr: Piet Stellingwerf, Anne Baarda en Gerrit bij de Weg

 

Drokte yn it hinnehok
Gepost op: Woensdag 27 februari @ 16:40:16 (757 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma
It wie hjoed yn sporthal de Trije yn Frjentsjer wer in drokte fan belang. In lytse hűndert 55plussers gongen der wer plat foar. Mar yn de kuiergongen wie it dúdlik dat der noch wat spile. Juster liet keatsferiening Cannegieter fan Balk nei bűten komme dat harren PC foar de 55+ fei stiet. Dat is al in hoartsje bekend mar juster brocht de foarsitter fan kv Cannegieter it nijs nei bűten ta.

 

Piet Keizer: “Ik maan dut soa graag doen”.
Gepost op: Zondag 24 februari @ 06:05:28 (1091 x gelezen)
Lees verder... |  Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


It is al in drokte fan belang as ik tsjin healwei tsienen de auto op it Jan Rodenhuisplein set. Fan alle kanten komme de 50plusers del. Hjoed de 13de ferbrewaris binne wer 106 man nei Frjentsjer kommen om te keatsen en dat bart dit jier al 25 jier lang. It begűn ea yn 1994 en noch alle fjirtjin dagen komme der, pak’em beet, in hűndert man nei de sporthal De Trije yn Frjentsjer. (Foto: Boppeslach).


 


   Websponsors
Taxi van der Bles
Horeca Straatkaatsen Leeuwarden
Geert van Tuinen producties
Frythermo vloerverwarming
Alfa Romeo Berlikum
Jansma Burdaard
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel

   Nieuwsarchief
23 februari
Reinder Triemstra: ‘Ik gaan soa lang deur as ‘t kin’

20 februari
Durk Oosterman 1949-2019

16 februari
Underweis (2)

14 februari
Krânsen foar Klaas, Ale en Roel

09 februari
Underweis

06 februari
DE VIOOL KAN IN DE KIST

Peter van Zuiden mist seizoen 2019

30 januari
Maar liefst 16 prijswinnaars bij de 55+

24 januari
KROMMINGEN

20 januari
Sa gie dat doe! (diel 2)

16 januari
Ouwe seunen slaan voorbest op bij 55+

11 januari
Sa gie dat doe! (diel 1)

31 december
Nieuw jaar - nieuwe kansen bij de 55+

28 december
Wat bringt 2019

17 december
Jaarafsluiting 55+ met Kerstpartij

14 december
Eartiids wie alles better…ja toch?

06 december
KV Jan Zeinstra: keatse yn de marge!

03 december
Flinke opkomst bij de 55+

01 december
Hendrikus Jan (Henk) Seerden 1936-2018

20 november
PC eert kv Jan Bogtstra met fraai wandbord


Copyright © Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2019
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20