Kaatsen.nl

55+ sluit seizoen zonnig af
Door admin - datum: 2016-09-21 06:43:34

De 55+ hebben vandaag onder prachtige weersomstandigheden een streep gezet onder het zomerseizoen.

De winnaars vlnr: Piet Stellingwerf, Piet Bosgraaf en Sieger Siderius

Het was genieten op Sonnenborgh met een heerlijke zonnetje en prettige temperatuur. Op het veld liep de temperatuur bij verschillende partijen wel op. Vele partijen werden op 5 eersten gelijk beslist waaronder een aantal weer met 5-5 en 6-6.

Na afloop een dankwoord door de voorzitter voor de kantinemedewerkers van Sonnenborgh die het altijd weer voortreffelijk voor elkaar hebben in Leeuwarden. De 'baas' van de kantine Marcel werd evenals de andere medewerkers bedankt en ontving een heerlijke rollade. Ook Rienk de Groot en Anne Dijkstra werden bedankt als veldleggers. Ook zij ontvingen een lekker stukje vlees.

Hierna konden de prijzen worden uitgereikt aan onderstaande winnaars:

A-klasse
1. Piet Stellingwerf Harlingen, 2. Eeltje Wiersma Berltsum, 3. Jan de Jong Menaam, 4. Germ Hallema Jorwert, 5. Hielke Braaksma Emmen.

B-klasse
1. Sieger Siderius Dronten, 2. Jan Poelstra Franeker, 3. Harke Anema Witmarsum, 4. Douwe Broersma Midlum, 5. Jan Meijer Hurdegaryp, 6. Joost Schaap Tirns.

C-klasse
1. Piet Bosgraaf Drachten, 2. Tjeerd de Jong Witmarsum, 3. Guus de Vries Leeuwarden. (Bron: Peter Siemensma).Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=12995