Kaatsen.nl

55+ mist afslag Franeker
Door admin - datum: 2016-10-25 22:44:42

Ruim 100 kaatsers waren na 6 weken rust weer naar de Trije in Franeker gekomen om met elkaar de strijd aan te gaan.

De winnaars vlnr: Wieger Boonstra, Pieter Bouma en Hielke Braaksma

Helaas moesten velen vanaf Leeuwarden een flink eind omrijden doordat Rijskwaterstaat verzuimd had bij Dronrijp te vermelden dat de afslag bij Franeker er uit lag. Desondanks kon om 10 uur begonnen worden met de partijen.

Met zoveel kaatsers moet er op tijd begonnen worden, zodat half vijf de zaal weer leeg is. Dit lukte deze keer weer net zodat de voorzitter de prijzen kon uitreiken aan de volgende kaatsers:

A-klasse
1. Hielke Braaksma Emmen, 2. Eeltje Wiersma Berltsum,3. Alle Mosselman Goutum, 4. Johan van der Veen Oentsjerk, 5. Reinder Koops Emmen.

B-klasse
1. Wieger Boonstra Heerenveen, 2. Leendert Terpstra Sneek, 3. Anne van der Werf Sneek, 4. Auke Kuiken Sint Jacobiparochie.

C-klasse
1. Pieter Bouma Joure, 2. Durk Kamstra Franeker, 3. Albert Dijkstra Harlingen, 4. Willem de Vries Franeker, 5. Koop Scholten De Wylgen.

De volgende wedstrijd is op woensdag 9 november om 10:00 uur in de Trije te Franeker. (Bron: Peter Siemensma).Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13000