Kaatsen.nl

Volle bak en dito prijzen bij 55+
Door admin - datum: 2016-11-09 18:59:48

Op woensdag 9 november 2016 van 10.00 uur tot bijna 16.30 uur kaatsten er weer 100 man bij de 55+ in de Trije te Franeker.

De winnaars vlnr: Jan P. Bennema, Jan Feenstra en Leendert Terpstra. Jaap Zondervan (had nog een krans van een vorige partij te goed).

Maar liefst 20 kaatsers wonnen alle 3 partijen of verloren eenmaal met 5-5 en 6-6. Op zoveel prijswinnaars had onze penningmeester niet gerekend. Een aantal prijswinnaars moeten daarom 2 weken wachten op hun prijs.

Voorzitter Piet Bosgraaf kon de prijzen dit keer uitreiken aan onderstaande personen.

A klasse
1. Jan Feenstra Winsum, 2. Piet de groot Midlum, 3. Ynze Stienstra Baaium, 4 Henk Bloemsma IJsselmuiden, 5. Hielke Braaksma Emmen, 6. Eeltje Wiersma Berltsum.

B klasse
1. Leendert Terpstra Sneek, 2. Jan Bootsma Wommels, 3. Jelle de Haan Sint Annaparochie, 4. Anne Dijkstra Leeuwarden, 5. Gerrit Winkel Sint Annaparochie.

C-klasse
1. Jan P. Bennema Sint Annaparochie, 2. Bauke Jousma Menaam, 3. Hilbrand Schuurmans Bolsward, 4. Theo Smit Franeker, 5. Teade de Vries Franeker, 6. Jaap Zondervan Menaam, 7. Lieuwe Meijer Minnertsga, 8. Jan Hoekstra Gytsjerk, 9. Piet Bouma Joure.

De volgende partij is op 23 november 2016 weer in de Trije te Franeker. (Bron: E. Wiersma en P. Siemensma).Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13003