Kaatsen.nl

Spanning stijgt bij 55+
Door admin - datum: 2016-11-22 20:35:53

In sporthal de Trije in Franeker traden vandaag 23 nonember 2016 maar liefst 108 kaatsers aan om allereerst te kaatsen voor voor de dagprijzen maar een aantal kaatsers waren was ook druk met de plaats die men inneemt in de jaarlijkse competitie.

De winnaars vlnr: Tom Twerda, Jan Feenstra en Andries Engbringhof.

Met nog 2 wedstrijden voor de boeg waarin nog 6 punten te verdienen zijn maken in theorie nog maar liefst 16 kaatsers kans om alsnog als eerste te eindigen.

De huidige ranglijst wordt aangevoerd door 4 kaatsers met elk 36 punten gevolgd door 5 kaatsers met slechts 1 punt minder. Spanning volop dus voor de komende 2 partijen.

Na afloop van deze dag werden aan onderstaande kaatsers de dagprijzen uitgereikt.

A-klasse
1. Jan Feenstra Winsum, 2. Anne Kramer Sneek, 3. Germ Hallema Jorwert, 4. JanVeenstra Apeldoorn, 5. Dirk van der Schaaf Stiens, 6. Eeltje Wiersma Berltsum.

B-klasse
1. Tom Twerda Putten, 2. Sjirk Overal Oldenbroek, 3. Lieuwe Bosch Tzum, 4. Klaas Postma Heerenveen, 5. Jan Boorsma Menaam, 6. Johan Sikkema Emmeloord, 7. Tjerk Jorritsma Heerenveen.

C-klasse
1. Andries Engbringhof Franeker, 2. Jaap Zondervan Menaam, 3. Henk de Vries IJlst, 4. Jolly Dooper Oentsjerk, 5. Piet Bouma Joure.

De eerst volgende wedstrijd is op 7 december 2016 in de Trije te Franeker. Aanvang 09:50 uur. (Bron: Peter Siemensma).Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13007