Kaatsen.nl

Tjeerd de Jong winnaar van het jaarklassement 2016!
Door admin - datum: 2016-12-20 23:00:41

Er konden woensdag ruim 100 kaatsers verwelkomd worden en 16 dames die zich o.a. bezig hielden met het maken van een mooi kerststuk.

Op deze traditionele kerstpartij die tevens de laatste partij van het jaar is konden in theorie nog 10 kaatsers winnaar worden van het jaarklassement. Bij aanvang was Tjeerd de Jong de leider gevolgd door Johan Sikkema die 1 punt minder had maar 3 wedstrijden minder gespeeld had en Piet Bosgraaf.

Na de eerste partij was de derde plaats overgenomen door Tjeerd Bouma. In de 2e partij kwam Tjeerd de Jong op een 1-4 achterstand maar wist hij en zijn maten deze toch nog naar zich toe te trekken op de stand 5-5 en 6-6. Omdat Tjeerd Bouma en Johan Sikkema ook hun 2e partij wonnen moest de laatste partij de beslissing brengen. Tjeerd Bouma verloor deze laatste partij terwijl Johan Sikkema ook de derde partij wist te winnen.

De laatste partij op de lijst moest de ontknoping brengen. Bij verlies van Tjeerd de Jong zou Johan Sikkema winnaar zijn van het klassement. Het partuur van Tjeerd de Jong liep in het begin wat uit maar moest toezien dat het toch 4-4 werd. Extra factor bij de partij was de tijdsdruk. Klokslag half 5 wordt afgefloten omdat de zaal dan ontruimd moet worden voor andere sporters. Tjeerd en consorten liepen uit naar 5-4 en 4-4 toen er nog een bovenslag viel op het moment dat de wedstrijd afgefloten werd i.v.m. de tijd. Tjeerd de Jong werd hiermee winnaar van het jaarklassement 2016!
Hieronder de top 10.

Plaats Naam Wedstrijden gespeeld Totaal punten Eersten
+/-
1 Tjeerd de Jong 23 42 103
2 Johan Sikkema 20 41 102
3 Tom Zuiderhof 21 39 108
4 Tjeerd Bouma 21 39 93
5 Sjirk Overal 22 39 67
6 Piet Bosgraaf 23 39 55
7 Eeltje Wiersma 22 38 94
8 Jan Tuinier 23 38 59
9 Auke Kuiken 20 37 87
10 Johan van der Veen20 37 78

De eerste 5 van het eindklassement ontvingen een vleespakket terwijl Tjeerd de Jong de wisselprijs in ontvangst mocht nemen.De winnaars vlnr: Johan Sikkema, Theo Smit en Kees Sikkema

De dagwinnaars waren: Johan Sikkema, Kees Sikkema en Durk van der Schaaf. Omdat de dagprijs de unieke 55+ kaatsbal-trofee is wordt deze slechts 1 maal uitgereikt aan een kaatser. Omdat zowel Johan als Kees Sikkema deze al een keer gewonnen hadden, mocht nu Durk van der Schaaf de prijs in ontvangst nemen.

Alle bovenstaande prijzen werden uitgereikt door de directeur van de KNKB Geert Faber.

Door onze voorzitter Piet Bosgraaf werden de volgende prijzen uitgereikt in de verschillende klassen verdeeld onder onderstaande kaatsers:

A-klasse
1. Kees Sikkema Dronten, 2. Durk van der Schaaf Stiens,
3. Hans Hilarides Sint Jacobiparochie.

B-klasse
1. Johan Sikkema Emmeloord, 2. Jelle Velsma Tzummarum,
3. Lieuwe Bosch Tzum, 4. Harry Oudendag Hommerts, 5. Pieter Bergsma Gytsjerk, 6. Koop Scholten De Wylgen.

C-klasse
1. Theo Smit Franeker, 2. Tjeerd de Jong Witmarsum, 3. Anne Baarda Menaam.

De volgende wedstrijd is op 4 januari 2017. Dit is de welbekende Hutspot partij.Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13015