Kaatsen.nl

Buiten is het winter binnen kaatsen de 55-plussers
Door admin - datum: 2017-01-17 19:50:41

Terwijl buiten de wereld in een prachtig winterlandschap was omgetoverd werd er in de Trije weer door 102 kaatsers fel gestreden om de begeerde vleesprijzen.

De winnaars vlnr: Age van der Goot, Henk Noordbruis en Durk Kamstra

De partijen verliepen mooi vlot zodat om twintig over vier door Jelle Velsma met een zitbal op de stand van 5-4 en 6-6 de laatste partij werd gewonnen.

Met maar liefst 22 winnaars was dit een dure dag voor de penningmeester. De prijzen werden aan de volgende winnaars uitgereikt.

A-klasse
1.. Age van der Goot GoŽnga, 2. Piet Stellingwerf Harlingen, 3. Johan Hinrichs Harlingen, 4. Tjeerd Bouma Leeuwarden, 5. Piet de Groot Midlum, 6. Oeds de Roos Menaam, 7. Siete Wassenaar Minnertsga, 8. Kees Sikkema Dronten.

B-klasse
1. Henk Noordbruis Marsum, 2. Anne van der Werf Sneek, 3. Jan Bootsma Wommels, 4. Harry Oudendag Hommerts, 5. Bart Limburg Wolvega, 6. Auke Kuiken Sint Jacobiparochie, 7. Lieuwe Bosch Tzum, 8. Peter Siemensma Bolsward, 9. Siebe van der Zee Lelystad, 10. Bert Veldman Bolsward.

C-klasse
1. Durk Kamstra Franeker, 2. Rein Seerden Sneek, 3. Martinus van der Meer Witmarsum, 4. Albert Dijkstra Harlingen.

De volgende wedstrijd is op woensdag 1 februari 2017 in de Trije te Franeker. (Bron: Peter Siemensma).Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13023