Kaatsen.nl

Weer volle bak bij 55+
Door admin - datum: 2017-01-31 14:03:00

Onder de bezielende westrijdleding van Piet Keizer gingen woensdag weer 102 kaatsers met elkaar de strijd aan.

De winnaars vlnr: Peter Siemensma, Heinz Palsma en Henk Porte

Geplaagd door een griepje moest Foppe de Vries afhaken.

Deze keer waren er minder prijzen uit te reiken dan de vorige keer maar het waren toch nog 17 winnaars.

A-klasse
1. Henk Porte Leeuwarden 21-5 (18-6), 2. Reinder Koops Emmen 21-5 (18-8), 3. Thijs Houtsma Westhoek 21-9, 4. Ynze Stienstra Baaium 21-10, 5. Jurjen Tiesnitch Westhoek 21-11, 6. Sikke Koster Dokkum 21-13, 7. Anne Brouwer Wommels 21-14.

B-klasse
1. Peter Siemensma Bolsward 21-7, 2. Sjirk Overal Oldenbroek 21-9, 3. Wim Jousma Tytsjerk 21-9, 4. Anne Dijkstra Leeuwarden 21-10, 5. Johannes van der Ploeg Franeker 21-11, 6. Eeltje Wiersma Berltsum 21-11.

C-klasse
1. Heinz Palsma Sexbierum 21-8, 2. Henk Bootsma de Knipe 21-9, 3. Jaap Zondervan Menaam 21-9, 4. Gerard Voogd Harlingen 21-11.

Volgende wedstrijd 15 februari 2017 in de Trije te Franeker. Aanvang 09:50 uur. (Bron: Peter Siemensma).Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13025