Kaatsen.nl

Weer volle bak bij 55+
Door admin - datum: 2017-02-14 13:47:10

Met weer ruim 100 kaatsers op de lijst moest er weer flink door gekaatst worden om op tijd klaar te zijn.

De winnaars vlnr: Joop Bootsma, Uultsje Velstra (Idaard) en Wieger Boonstra

Helaas werd dit niet gehaald zodat partijen afgebroken werden om klokslag half 5. De stand van de telegraaf was bepalend voor de eind uitslag waarbij de winnaars de 7 punten kregen. Sneu voor een aantal die de hele partij op voorsprong stonden en net om half 5 twee punten achter stonden waardoor de partij verloren werd.

De winaars in de verschillende klassen:
A-klasse
1. Joop Bootsma Reahūs (21-4), 2. Gerrie Otter Goutum(21-5), 3. Piet Stellingwerf Harlingen (21-9), 4. Hielke Braaksma (21-11).

B-klasse
1. Wieger Boonstra Heerenveen (21-8 18-6), 2. Jan Veenstra Apeldoorn (21-8 18-8), 3. Henk Noordbruis Marsum (21-11), 4. Jelle Goudberg Franeker (21-12), 5. Jan Bootsma Wommels (21-13), 6. Siebe van der Zee Lelystad (21-15).

C-klasse
1. Ultsje Velstra Idaard (21-5), 2. Durk Kamstra Franeker(21-12), 3. Tjeerd de Jong Witmarsum (21-14).

De volgende wedstrijd is 1 maart 2017. Aanvang 09:50 uur in de Trije te Franeker. (Bron: Peter Siemensma).Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13027