Kaatsen.nl

Moai op 'e tiid klear!
Door admin - datum: 2017-02-28 23:39:49

Moest vorige keer de laatste partijen worden afgefloten i.v.m. de tijd deze keer waren we met 104 kaatsers ruim op tijd klaar.

De winnaars vlnr: Jolly Dooper, Evert Heeg en Jan Tuinier

Maar er moest wel even goed geteld en nog eens geteld worden met 3 gelijke uitslagen in de A-klasse (21-7) en 2 gelijke uitslagen in de B-klasse (7-3). Uiteindelijk gaf de totaaltelling de doorslag.

De winnaars:
A-klasse
1. Jan Tuinier Makkum 21-7 (18-8), 2. Oeds Boersma Witmarsum 21-7 (18-10), 3. Ale Mosselman Goutum 21-7 (18-12), 4. Age van der Goot GoŽnga 21-9, 5. Thijs Houtsma Westhoek 21-9, 6. Jurjen Tiesnitch Westhoek 21-12.

B-klasse
1. Evert Heeg Easterlittens 21-3 (18-8), 2. Jelle Velsma Tzummarum 21-3 (18-10), 3. Riens Wartena Burgum 21-5, 4. Jan Boorsma Menaam 21-9, 5. Sipke van der Zee Tzummarum 21-10.

C-klasse
1. Jolly Dooper Oentsjerk 21-6, 2. Tom Zuiderhof Harlingen 21-10.

De volgende wedstrijd is op 15 maart 2017 aanvang 09:50 uur in de Trije te Franeker. (Bron: Peter Siemensma).Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13031