Kaatsen.nl

Kaatsen tussen het stemmen door
Door admin - datum: 2017-03-14 23:04:47

Op de dag van de landelijke verkiezingen waren er bijna 100 kaatsers naar de Trije in Franeker gekomen.

De winnaars vlnr: Marinus van der Meer, Hans Hilarides en Gerrit Winkel

Een aantal was al gaan stemmen, een aantal zei toe dit 's-avonds te gaan doen en een aantal zweefde een eindje boven de vloer.......

Met de afmelding van maar liefst 5 zieken in de B-klasse werd het een hele puzzel voor de wedstrijdleiding. Met het kaatsen kwam het wel goed. Alleen de uitslagen bijhouden was weer een heel karwei.

De winnaars:
A-klasse
1. Hans Hilarides Sint Jacobiparochie 21-6
2. Age van der Goot GoŽnga 21-7
3. Jan Buitenga Sint Nicolaasga 21-8
4. Sikke Koster Dokkum 21-8
5. Jurjen Tiesnitch Westhoek 21-8
6. Johan van der Veen Oentsjerk 21-10
7. Germ Hallema Jorwert 20-9

B-klasse
1. Gerrit Winkel Sint Annaparochie 21-8
2. Rienk Rienks Bitgummole 21-9
3. Jan Spoelstra Franeker 21-10
4. Piet Bierma Dronten 21-12
5. Teake Koster Harlingen 21-13
6. Freek Kuipers Drachten 20-11

C-klasse:
1. Martinus van der Meer Witmarsum 21-10
2. Jan Piet Bennema Sint Annaparochie 21-11

De volgende wedstrijd is op 29 maart 2017. Aanvang 09:50 uur in de Trije te Franeker. (Bron: Peter Siemensma).Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13033