Kaatsen.nl

Gelukkig een regenachtige dag
Door admin - datum: 2017-03-28 10:21:43

Terwijl het voorjaar er volop zit aan te komen met temperaturen tegen de 20 graden was het vandaag met het weer ietsje minder. Dan valt het kaatsen in de hal nog te doen. Anders gaat het toch wel kriebelen om het veld weer op te gaan.

De winnaars vlnr: Eddy van der Lei, Lieuwe Bosch en Jaap Zondervan

De 55-plussers waren voor de een na laatste keer in de Trije voor ze weer op het veld aantreden. Ze hadden er allemaal zin in want voor vier uur waren alle partijen gespeeld met weer bijna 100 kaatsers.De uitslag in de verschillende klassen:

A-klasse
1. Eddy van der Lei Leeuwarden (21-4)
2. Hans Hilarides Sint Jacobiparochie (21-7)
3. Durk van der Schaaf Stiens (21-11)
4. Gerrie Otter Goutum (21-11)
5. Henk Porte Leeuwarden (21-11)
6. Tjeerd Bouma Leeuwarden (21-13)
7. Ale Mosselman Goutum (21-14)

B-klasse
1. Lieuwe Bosch Tzum (21-5)
2. Piet Bierma Dronten (21-7)
3. Wieger Boonstra Heerenveen (21-8)
4. Jan Bootsma Wommels (21-8)
5. Jan Spoelstra Franeker (21-8)
6. Harke Anema Witmarsum (21-11)
7. Jelle de Haan Sint Annaparochie (21-13)

C-klasse
1. Jaap Zondervan Menaam (21-10)
2. Jan P. Bennema, Sint Annaparochie (21-11)
3. Hendrik Weiland Koarnjum (21-11)
4. Jolly Dooper Oentsjerk (21-13)

Volgende wedstrijd 12 april 2017 in de Trije te Franeker. Aanvang 09:50 uur. (Bron: Peter Siemensma).Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13035