Kaatsen.nl

Winterseizoen voor 55+ zit er op!
Door admin - datum: 2017-04-11 08:23:46

Met 84 kaatsers op de lijst waren de 55-plussers voor de laatste keer dit voorjaar in de Trije te vinden

De winnaars vlnr: Albert Dijkstra, Gerrie Otter en Dirk Wiersma

Over een paar weken dartelt deze ploeg kaatsers weer op het veld. Maar eerst moesten weer de nodige partijen afgewerkt worden in de kaatshal.

Met grote dank aan Piet Keizer die door ziekte van Foppe (bijna) alles alleen op moest knappen wat het regelen van de perken en bijhouden van de standen betrof. Door het kleinere aantal kaatsers kon mooi op tijd de laatste partij gespeeld worden. Deze partij ging mooi gelijk op en op de stand 5-5 6-4 sloeg Jolly Dooper op en kon Rienk Rienks de kaats niet voorbij.

De winnaars in de verschillende klassen

A-klasse
1. Gerrie Otter Goutum (21-9)
2. Oeds Broersma Witmarsum (21-11 18-8)
3. Joost Bootsma Reahūs (21-11 18-14)
4. Monte Hallema Franeker (21-14)
5. Kees Sikkema Dronten (20-12)
6. Anne Brouwer Wommels (20-16)

B-klasse
1. Dirk Wiersma Marssum (21-7 18-6)
2. Jan Boorsma Menaam (21-7 18-8)
3. Sieger Siderius Dronten (21-12)
4. Jan Spoelstra Franeker (21-14)
5. Riens Wartena Burgum (21-14)
6. Albert Dijkstra Leeuwarden (20-14)

C-klasse
1. Albert Dijkstra Harlingen (21-6 18-6)
2. Oeltsje Velstra Idaerd (21-6 18-14)
3. Bouke Jousma Menaam (21-7)
4. Tom Zuiderhof Harlingen (21-12)

De volgende wedstrijd is op 10 mei 2017 op Sonneborgh te Leeuwarden, aanvang 10:00 uur. (Tekst: Peter Siemensma).Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13037