Kaatsen.nl

Partuur Steven Koster wint in Bolsward
Door admin - datum: 2017-05-13 09:09:07

Steven Koster (Tzum) en Justin Krottje (Dronryp) zijn in Bolsward winnaar geworden van de d.e.l. wedstrijd voor schooljongens.

In de A-klasse was de premie voor Verry van der Meer (Sint Jacobiparochie) en Jorn Lars van Beem (Dronryp).

In de B-klasse was de zege voor Dietmer Kuperus (Bolsward) en Harold de Boer (Jellum). De premie was voor Rein Breuker (Leeuwarden) en Jari Visser (Witmarsum). De kleine premie voor Rink R. Sterk (Berltsum) en Klaas G. Meulenaar (Baard).Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13090