Kaatsen.nl

Jeugdfederatiekaatsen Dongeradeel
Door admin - datum: 2017-05-18 05:36:04

Vorige week was de eerste wedstrijd van in totaal 9 wedstrijden in Peasens en Morra, woensdag 17 mei waren de kaatsers en kaatssters te gast in Ternaard en Niawier. Er stonden ook nu weer meer als 80 kaatsers op de velden in Niawier en Ternaard. (Foto's: Harold Wiersma).

Vlnr: Siebe Feenstra en Andele Veltman

Er kon gekaatst worden onder werkelijk fantastische weersomstandigheden. Er werd goed, fanatiek, maar bovenal sportief gekaatst. Als scheidsrechter kun je niet alles zien, maar dan werd dit door de kaatsers onderling opgelost, super!

In Niawier waren we pas na tienen klaar, partijen van anderhalf uur waren geen uitzondering. De volgende jeugdfederatiewedstrijden zullen dan ook beginnen met eersten gelijk.

Uitslagen Ternaard

Welpenmeisjes (3 partuur)
1. Doutsen Veendorp Ee, Amarins Kloostra Niawier
2. Nynke Keegstra Nes, Laura Allema Niawier

Welpenjongens (4 partuur)
1. Jacob Boersma Wouterswoude, Marten Jan Koree Anjum
2. Jan Wllem Cuperus Morra, Stijn Haas DokkumPupillenmeisjes (6 partuur)
1. Suzanna Allema Niawier, Willianke Sipma Ee
2. Hester Torensma Oosternijkerk, Tineke Borger Ee

Pupillenjongens (4 partuur)
1. Peder Dijkstra Hantum, Folkert Jelmer Visser Lioessens
2. Wyberen de Jong Peassens, Albert Vogel LioessensUitslagen Niawier

Schoolmeisjes (4 partuur)
1. Nynke de Vries Anjum, Marrit Roorda Ternaard
2. Lysanne Koree Anjum, Ingrid Wouda Ee

Schooljongens (6 partuur)
1. Almer Zijlstra Ternaard, Tiete Schregardus Dokkum
2. Jelmer Torensma Oosternijkerk, Douwe Dijkstra Morra

Meisjes (6 partuur)
1. Antje de Vries Anjum, Femke Haaksma Ee
2. Eline Koree Anjum, Aljantine Holtewes NiawierJongens (6 partuur)
1. Siebe Feenstra Morra, Andele Veltman Ee
2. Pieter Toren Hantum, Germer van der Weg Ternaard (Tekst: Harold Wiersma)Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13101