Kaatsen.nl

21e Anne Bouma-Kees Smit partij
Door admin - datum: 2017-08-09 04:16:02

Bij KV It Partoer werd de 21e Anne Bouma-Kees Smit partij gespeeld voor de 55-plussers. De commissie 55+ van Jelsum-Koarnjum en Britsum had weer de nodige sponsoren weten aan te trekken voor prachtige levensmiddelen pakketten. Uiteraard moest daar wel eerst om gestreden worden door de 82 aanwezige kaatsers.

De winnaars vlnr: Bertus Veldman, Willem Porte en Hendrik Jansma

Na een wat miezerig begin van de dag klaarde het in de loop van de dag op en werd het prachtig kaatsweer. Enige hinder werd wel ondervonden van de overkomende F16's. Sommige klaagden zelfs over de lucht turbulentie die hierdoor veroorzaakt werd. Tja, die kaatsers blijven naar excuses zoeken.

Omstreeks half 5 viel de laatste slag en kon de nieuwe voorzitter van de commissie 55+ van Jelsum-Koarnjum-Britsum eerst de vrijwilligers bedanken met een attentie en de prijzen uitreiken aan onderstaande winnaars. De 'Friezen om utens' kregen allemaal een zak aardappelen mee terug zodat zij buiten onze mooie provincie ook nog eens van echte aardappelen kunnen genieten.

A-klasse
1. Hendrik Jansma Damwoude (21-7)
2. Rienk de Groot Leeuwarden (21-14)
3. Jan Bruinsma Heerenveen (21-15)

B-klasse
1. Bertus Veldman Bolsward (21-8)
2. Geert van der Leest Stiens (21-9)
3. Sjirk Overal Oldenbroek (21-9)
4. Bart Limburg Wolvega (21-10)
5. Auke Kuiken Sint Jacobiparochie (21-10)
6. Eeltje Wiersma Berltsum (21-10)

C-klasse
1. Willem Porte Oudehorne (21-7)
2. Sjouke Herrema Hoorn (21-8)
3. Jan de Jong Dronrijp (21-8)
4. Heinz Palsma Sexbierum (21-10)

De volgende wedstrijd is op woensdag 16 augustus 2017 op Sonnenborgh te Leeuwarden. Aanvang 10:00 uur. (Tekst: Peter Siemensma).Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13412