Kaatsen.nl

Partuur Piet Machiela wint in Goutum
Door admin - datum: 2017-09-08 06:01:06

Piet Machiela (Sint Jacbiparochie), Piet Zondervan (Jorwert) en Wybren v.d. Woud (Leeuwarden) zijn zaterdag in Goutum winnaar geworden van de laatste d.e.l. - wedstrijd van het jaar voor de heren 50+.

De premie in de A-klasse was voor Bennie Hof (Franeker), Dirk Poortstra (Sint Jacobiparochie) en
Johannes Siegersma (Berltsum).In de B-klasse was de zege voor Gerard van Loon (Goutum), Jan Houwer (Bolsward) en Maikel Versnel (Sint Annaparochie). De premie was voor Ale Mosselman (Goutum), Jan Hoekstra (Leeuwarden) en Joop Bootsma (Reahūs). De kleine premie was voor Jan Tuinier (Makkum), Piet van der Ploeg (Sint Jacobiparochie) en Ype Tiemersma (Easterein).Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13497