Kaatsen.nl

Haije-Jan Nicolay koning 67e Lytse PC in Mantgum
Door admin - datum: 2017-09-09 01:34:47

De 67e Lytse PC vrije formatiewedstrijd voor heren eerste klasse leverde een overwinning op voor het partuur Arnold Zijlstra (Tzummarum), Pieter-Jan Plat
(Leeuwarden) en Haye-Jan Nicolay (Britsum). (Foto's: Lijkle Spijksma).

Vlnr: Pieter-Jan Plat, Haije-Jan Nicolay (koning) en Arnold Zijlstra

Vlnr: Auke Boomsma, Marten Feenstra en Djurre SeerdenDe tegenstanders in de finale waren Auke Boomsma(Morra), Djurre Seerden (Franeker) en Marten
Feenstra. De eindstand werd 5-3 en 6-4 voor het partuur Arnold Zijlstra c.s.

De halve finale Auke Boomsma c.s. tegen Elgar Boersma (Stiens), Bauke Dijkstra (Easterein) en Willem Heeringa (Tzummarsum) eindigde op 5-3 en 6-4.

Haije-Jan Nicolay werd uitgeroepen tot koning van deze partij.Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13498