Kaatsen.nl

Ilse Tuinenga prolongeert titel bij de dames
Door admin - datum: 2017-09-17 03:01:44

Ilse Tuinenga uit Berltsum is net als in 2016 de glorieuze winnaar geworden van het jaarlijkse puntenklassement bij de dames hoofdklasse. (Foto: Henk Bootsma).

De beste drie dames van 2017. Vlnr: Manon Scheepstra, Ilse Tuinenga en Wiljo Sijbrandij

Ilse Tuinenga is winnaar geworden van het puntenklassement 2017. Zij kwam tot een score van 58 en dat is ondanks dat er minimaal drie wedstrijden van de hoofdklasse niet doorgingen een heel hoog aantal. Ilse Tuinenga kaatste 20 finales waarvan zij er 17 won. Bovendien werd zij nog eens driemaal koningin van de partij.

Manon Scheepstra eindigde als tweede met 56 punten. Manon Scheepstra kaatste 22 finales waarvan zij de helft winnend kon afsluiten. Wiljo Sijbrandij eindigde als derde met 43 een nieuw persoonlijk record. Marrit Zeinstra werd net als in 2018 vierde nu met 31 punten gelijk met Nynke Sijbrandij maar Marrit Zeinstra behaalde meer eerste prijzen. Er waren dit jaar 40 vrouwen die zich in de punten kaatsten.

Eventuele op- of aanmerkingen over de stand kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl

Puntenklassement dames hoofdklasse 2017Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13505