Kaatsen.nl

55+ neemt afscheid van Foppe de Vries
Door admin - datum: 2017-09-19 05:45:47

Er stonden woensdagmorgen 84 kaatsers voor de laatste wedstrijd uit de zommer competitie op de lijst maar vooraf werd stil gestaan bij het afscheid van commissielid Foppe de Vries uit Buitenpost.

Foppe en Wietske: van harte!

Foppe heeft zich 17 jaar lang ingezet voor het 55+ kaatsen naast alle andere activiteiten war hij zich mee bezig hield. Foppe is een extreme kaatsliefhebber die bij elke hoofdklassenpartij meestal wel aanwezig is. Bij de 55+ hield hij zich de laatste jaren bezig met de financiŽn en het wedstrijdsecretariaat.

Door voorzitter Piet Bosgraaf werd Foppe bedankt voor zijn jarenlange inzet en kreeg een dinerbon uitgereikt om samen met zijn Wietske eens even lekker uit eten te gaan. Vervolgens nam Foppe zelf het woord en bedankte al zijn kaatsvrienden voor de steun al die jaren. Als laatste kregen Foppe en Wietske een duokrans omgehangen. Foppe wordt opgevolgd door Gerrie Otter.

Na al deze plichtplegingen werd er ook weer volop gekaatst onder mooie kaatsomstandigheden op een drassig en soppig Sonnenborgh. Na afloop van de partijen bedankte de voorzitter eerste de vrijwilligers van LKC en reikte daarna de prijzen uit aan onderstaande personen:De winnaars vlnr: Wybren van der Woud, Tom Zuiderhof en Johan van der Veen

A-klasse
1. Wybren van der Woud Leeuwarden 21-4
2. Rienk de Groot Leeuwarden 21-8
3. Age van der Goot GoŽnga, 21-10
4. Bertus de Jong Leeuwarden 21-10
5. Henk Porte Leeuwarden 21-10

B-klasse
1. Johan van der Veen Oentsjerk 21-5
2. Peter Siemensma Bolsward 21-8
3. Jan de Ridder Tolbert 21-10
4. Harry Oudendag Hommerts 21-11
5. Anne Dijkstra Leeuwarden 21-11
6. Wim Jousma Tytsjerk 21-13
7. Auke Althof Dongjum 21-13

C-klasse
1. Tom Zuiderhof Harlingen 21-6
2. Martinus van der Meer Witmarsum 21-13
3. Jan Hoekstra Gytsjerk 21-14
4. Henk de Vries IJlst 20-13

De volgende wedstrijd is op 18 oktober 2017 in de Trije te Franeker. Aanvang 09:50 uur. (Bron: Peter Siemensma).Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13507