Kaatsen.nl

Tjisse Steenstra: 38 plaatsen winst in kaatsklassement aller tijden
Door admin - datum: 2017-09-20 01:15:18

De 24-jarige Tjisse Steenstra was in 2017 een van de smaakmakers van het seizoen. In het jaar dat hij debuteerde als achterinse sloeg hij 52 punten bijeen.

Tjisse Steenstra: formidabel seizoen. (Foto: Henk Bootsma).

Wat tevens een nieuw persoonlijk record betekende. In het kaatsklassement aller tijden staat hij thans op een 144ste plaats met 179 punten.

Taeke Triemstra, de 34-jarige voorinse uit Sint Jacobiparochie deed dit jaar ondanks de nodige tegenslagen weer een flinke stap voorwaarts en krijgt de top vijf van het kaatsklassement aller tijden nu echt in het vizier. De grens van 700 lijkt het volgende doel van de zesvoudig klassementswinnaar. Triemstra staat het seizoen 2017 op de 7de plaats met 680 punten.

Gert-Anne van der Bos, voor de negende maal bij de beste drie in het jaarklassement, klom twaalf plaatsen en staat thans op de 22ste plaats met 475 punten.
De grens van de 500 punten is de volgende uitdaging van de pas 28-jarige opslager.

Aan de leiding van het kaatsklassement aller tijden gaat nog steeds Piet Jetze Faber met 885 punten en dat aantal zal waarschijnlijk nooit weer worden overtroffen. Hotze Schuil volgt als tweede met 876 en Wiebren van Wieren is derde met 785 punten.

De wedstrijd op de Friese Olympiade in Burgum van 2013 is niet in de stand opgenomen.

Eventuele op - of aanmerkingen over de stand kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl

Kaatsklassement heren sedert 1853Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13509