Kaatsen.nl

KV Moed en Volharding Dongjum stapt uit de KNKB
Door admin - datum: 2017-10-03 22:19:26

De kaatsvereniging Moed en Volharding uit Dongjum stapt per 1 januari 2018 uit de KNKB. (Foto: Henk Bootsma).

Saakje Lettinga hast 20 jier ity gesicht fan kv Moed en Volharding

Een opmerkelijke stap, want de 118 jaar oude kaatsvereniging was een vaste factor binnen de kaatsbond. Ook door het jaarlijks organiseren van een hoofdklassepartij voor mannen. Maar daarmee is het nu straks gedaan.

Veel kleine verenigingen hebben het moeilijk. Dat was ook het geval bij Moed en Volharding. Omdat de vereniging jaarlijks een hoofdklassepartij voor de mannen organiseerde, moest er ook een partij voor vrouwen georganiseerd worden. Dat kostte de vereniging veel geld.

De vrij gekomen datum wordt nu ingenomen door VvV Menaam. De wedstrijd op de datum van VvV Menaam gaat niet verloren want per 2018 prijkt daar de naam van KV Easterein.Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13512