Kaatsen.nl

50-plus de zaal weer in
Door admin - datum: 2017-10-17 01:39:05

Voordat je er erg in hebt is het alweer oktober en duiken de 55-plussers de Trije weer in. Deze eerste keer waren er maar liefst 108 kaatsers die de strijd weer aangingen.

De winnaars vlnr: Monte Hallema, Siep Berkenpas en Anne Dijkstra

Door een groot aantal vlot gespeelde partijen leek het er op dat we op tijd waren. Maar van de laatste 8 partijen eindigden er liefst 5 in 5-5 zodat we toch nog maar net voor half vijf de zaal uit waren.

De voorzitter kon na afloop in de kantine aan de volgende winnaars een rollade uitreiken:

A-klasse
1. Monte Hallema Franeker 21-5
2. Geert Faber Minnertsga 21-7
3. Johan van der Veen Oentsjerk 21-7
4. Johan Bekema, Bolsward 21-11

B-klasse

1. Anne Dijkstra Leeuwarden 21-11
2. Wieger Boonstra Heerenveen 21-14
3. Douwe Broersma Midlum 20-13

C-klasse
1. Siep Berkenpas, Balk 21-2
2. Henk de Vries Jlst 21-7
3. Durk Kamstra Franeker 21-9
4. Anne van der Werf Sneek 21-12

De volgende wedstrijd is 25 oktober 2017 in de Trije te Franeker aanvang 09:50 uur. (Bron: Peter Siemensma).Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13515