Kaatsen.nl

Veel winnaars bij de 55-plus
Door admin - datum: 2017-11-07 04:22:48

De vorige keer dat de 55-plussers in de Trije kaatsten waren er maar 8 prijzen uit te reiken. Deze keer werd de schade behoorlijk ingehaald door 21 winnaars waarvan maar liefst 11 in de A-klasse. Oorzaak was mede de partijen die in 5-5 en 6-6 waren geŽindigd. Als dit in de eerste en tweede omloop gebeurt tellen deze voor beide parturen als gewonnen partij.

De winnaars vlnrs: Anne Dijkstra, Piet Stellingwerf en Hein Nijdam

De winnaars zijn:

A-klasse
1. Piet Stellingwerf Harlingen (21-6)
2. Henk Woppenkamp Hauwert (21-8)
3. Henk Porte Leeuwarden (21-9)
4. Geert Faber Minnertsga (21-9)
5. Tjeerd Bouma Leeuwarden (21-10)
6. Lieuwe Bosch Tzum (21-10)
7. Johannes Hinrichs Harlingen (21-11)
8. Jan Sipma Franeker (21-12)
9. Ludwig Seerden Franeker (20-9)
10. Kees Sikkema Dronten (20-11)
11. Monte Hallema Franeker (20-15)

B-klasse
1. Anne Dijkstra Leeuwarden (21-8)
2. Siebe van der Zee Lelystad (21-9)
3. Riens Wartena Burgum (21-9)
4. Nanne Tigchelaar Achlum (21-12)
5. Bert Veldman Bolsward (20-10)

C-klasse
1. Hein Nijdam Franeker (21-7)
2. Sjouke Herrema Hoorn (21-8)
3. Anne Baarda Menaam (21-13)
4. Andries Engbringhof Franeker (20-8)
5. Catharinus Helfrich Grou

De volgende wedstrijd is op 22 november 2017 in de Trije te Franeker. Aanvang 09:50 uur. (Bron: Peter Siemensma).Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13521