Kaatsen.nl

55* staat stil bij overlijden Jan Wagenaar
Door admin - datum: 2017-11-21 05:58:54

Voorafgaand aan de start van een nieuwe kaatsdag werd stil gestaan bij het overlijden van Jan Wagenaar uit Winsum.

De winnaars: Jelle Velsma, Oeds Broersma, Anne Baarda en Theo Smit

Jan is 60 jaar lang als kaatser actief geweest waarvan vele jaren bij de 55-plus. Als het even kon kwam hij op de fiets naar de zaal of het veld. Soms zelfs met stormachtige wind. In 2015 nam Jan afscheid als kaatser maar bleef hij nog wel zo nu en dan verschijnen als toeschouwer bij de 55-plus. Er werd een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan Jan.

Hierna was het met 114 kaatsers op de lijst aanpoten om op tijd weer klaar te kunnen zijn met alle partijen. Mede dankzij de strakke wedstrijdleiding van Piet Keizer kon klokslag half 5 de laatste partij afgesloten worden. In een gelijk opgaande strijd moest Johan van der Veen en zijn maten Rienk Rienks en Teake Koster, op de stand 5-5 6-6 het onderspit delven tegen Tjerk Jorritsma, Klaas Postma en Anne van der Werf.

De voorzitter kon na afloop aan 17 kaatsers een prijs uitreiken waarbij dubbele winnaars in de C-klasse.

A-klasse
1. Oeds Broersma Witmarsum (21-6)
2. Lieuwe Bosch Tzum (21-7)
3. Reinder Koops Emmen (21-9)
4. Ludwig Seerden Franeker (21-9)
5. Jan Tuinier Makkum (21-11)

B-klasse
1. Jelle Velsma Tzummarum (21-6)
2. Bertus Veldman Bolsward (21-7)
3. Klaas Postma Heerenveen (21-10)
4. Anne Dijkstra Leeuwarden (21-11)
5. Tjerk Jorritsma Heerenveen (21-11)
6. Harry Oudendag Hommerts (21-12)
7. Gooitzen Roorda Vrouwenparochie (21-12)
8. Anne van der Werf Sneek (21-12)
9. Nanne Tigchelaar Achlum (21-12)

C-klasse
1. Anne Baarda Menaam (21-6)
1. Theo Smit Franeker (21-6)
3. Tjeerd de Jong Witmarsum (21-7)
4. Jan Kwast Harlingen (21-11)

De volgende wedstrijd is op 6 december 2017. Aanvang 09:50 uur in de Trije te Franeker. (Bron: Peter Siemensma).Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13529