Kaatsen.nl

Weer volle bak bij de 55+
Door admin - datum: 2017-12-05 05:56:10

Met 114 kaatsers op de lijst was het aanpoten om op tijd klaar te zijn. Dankzij de straffe hand van Piet keizer lukte het om klokslag half vijf de laatste bal geslagen te krijgen.

De winnaars vlnr: Theo Smit, Jan Sipma en Anne Dijkstra

De competitiestand werd nog even door elkaar geschud. Koploper Bertus Veldman won slechts een keer. Zijn achtervolgers Tom Zuiderhof en Anne Dijkstra wonnen beide drie keer en Harry Oudendag twwe keer zodat deze heren nu de ranglijst aanvoeren.

Op 20 december a.s. tijdens de traditionele Kerstpartij zal de beslissing weer vallen wie dit jaar de competitie gaat winnen. De strijd gaat tussen genoemde kaatsers met onderling slechts 1 punt verschil.

Door de voorzitter werden de prijzen uitgereikt aan de volgende kaatsers:

A-klasse
1. Jan Sipma Franeker (21-4)
2. Hans Hilarides Sint Jacobiparochie (21-8)
3. Jan Buitenga Sint Nicolaasga(21-9)
4. Rick Vlieger Harlingen (21-11)
5. Germ Hallema Jorwert (21-14)

B-klasse
1. Anne Dijkstra Leeuwarden(21-5 18-0)
2. Evert Heeg Easterlittens (21-5 18-4)
3. Nanne Tigchelaar Achlum (21-10)
4. Lieuwe Meijer Minnertsga (21-10)
5. Leendert Terpstra Sneek (21-14)
6. Gooitzen Roorda Vrouwenparochie (20-14)

C-klasse
1. Theo Smit Franeker (21-5)
2. Tom Zuiderhof Harlingen (21-7)
3. Pieter Bouma Joure (21-10)

De volgende wedstrijd is op 22 december 2017 in de Trije te Franeker. Aanvang 09:50 uur. (Bron: Peter Siemensma).Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13535