Kaatsen.nl

Tom Zuiderhof wint klassement 55+
Door admin - datum: 2017-12-19 20:41:36

Met 106 kaatsers op de lijst en volop spanning in het eindklassement vielen de laatste slagen van dit jaar op de 20ste december.

De trotse winnaar Tom Zuiderhof ontvangt de prijs uit handen van voorzitter Piet Bosgraaf

De eindstrijd ging tussen Tom Zuiderhof (47 pnt.), Anne Dijkstra (47 pnt.), Bert Veldman en Harry Oudendag met elk 46 punten. Na 2 partijen ging de eindstrijd nog tussen Tom en Anne die beide een partij hadden gewonnen. Tom stond er beter voor met een wedstrijd minder gespeeld. Het lukte Tom de laatste partij ook te winnen waar Anne de partij met verlies afsloot. Hierdoor werd Tom Zuiderhof met 49 punten uit 24 wedstrijden de winnaar van de competitie 2017.

De eerste 5 geplaatsten in het eindklassement ontvingen een rollade, Tom Zuiderhof mocht uit handen van Piet Bosgraaf de wisselprijs in ontvangst nemen. De overige prijzen werden aan onderstaande kaatsers uitgereikt:De winnaars van links naar rechts: Sjoerd Feenstra, Oeds Broersma, Jan Pieter Bennema.

A-klasse
1. Oeds Broersma Witmarsum (21-7)
2. Jan Sipma Franeker (21-9)
3. Andreis Idzerda Goutum (21-13)
4. Johannes Hinrichs Harlingen (21-13)
5. Eddy van der Lei Leeuwarden (21-13)

B-klasse
1. Sjoerd Feenstra Dronten (21-7)
2. Koop Scholten De Wilgen (21-8)
3. Peter Siemensma Bolsward (21-9)
4. Sjirk Overal Oldenbroek (21-11)
5. Jelle Velsma Tzummarum (21-12)
6. Pieter Bergsma Gytsjerk (21-12)
7. Wim Jousma Tytsjerk (21-12)

C-klasse
1. Jan Pieter Bennema Sint Annaparochie (21-9)
2. Henk Bootsma De Knipe (21-10)
3. Jaap Zondervan Menaam (21-10)
4. Bouke Jousma Menaam (21-12)

De volgende partij is op 3 januari 2018 weer in de Trije te Franeker, aanvang 09:50 uur.

Dit is de welbekende Hutspot partij met als prijzen zakken uien, wortelen en aardappelen. Deze partij wordt gesponsord door Hans Hilarides uit Sint Jacobiparochie. (Bron: Peter Siemensma).Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13538