Kaatsen.nl

Hutspot partij 55+
Door admin - datum: 2018-01-02 20:54:32

102 kaatsers werden woensdag 3 januari 2018 in sporthal de Trije welkom geheten door de voorzitter Piet Bosgraaf waarbij wederzijds de beste wensen werden uitgewisseld.

De eerste prijswinnaars vlnr: Sjouke Herrema, Lieuwe Bosch en Jelle Velsma

Nadat ook alle kaatsers elkaar een gelukkig en gezond nieuw jaar hadden toegewenst kon de eerste wedstrijd van het jaar beginnen

Er wordt traditioneel begonnen met de Hutspot partij. Sponsor Hans Hilarides uit Sint Jacobiparochie had weer een kar vol zakken jirpels, woartels en siepels meegenomen.

Na afloop van deze dag mochten de volgende winnaars de partij de zakken inclusief een rookworst inladen.

A-klasse
1. Lieuwe Bosch Tzum(21-10)
2. Ane Kramer Sneek (21-10)
3. Oeds Broersma Witmarsum (21-12)
4. Jan Sipma Franeker (21_12)
5. Monte Hallema Franeker (21-12)
6. Hielke Braaksma Emmen (21-13).

B-klasse
1. Jelle Velsma Tzummarum (21-6)
2. Jan de Ridder Tolbert (21-8)
3. Henk Noordbruis Marsum (21-9)
4. Wim Jousma Tytsjerk (21-10)
5. Rients Wartena Burgum (21-11)

C-klasse
1. Sjouke Herrema Hoorn (21-5)
2. Martinus van der Meer Witmarsum (21-8)
3. Andries Engbringhof Franeker (21-11)
4. Bauke Jousma Menaam (21-13)

De volgende partij is over 2 weken 17 jan. wederom in de Trije in Franeker. (Bron: Eeltje Wiersma).Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13541