Kaatsen.nl

Ballen zoek bij 55+
Door admin - datum: 2018-01-16 14:25:47

In sporthal De Trije te Franeker hadden 102 55-plussers zich weer aangemeld om met elkaar de strijd aan te gaan voor de vleesprijzen.

De winnaars vlnr: Bouke Jousma, Andries Gillebaard en Henk Porte

Een aantal stonden niet op de lijst maar gelukkig waren er ook wat afmeldingen zodat iedereen aan de bak kon. Opvallend was wel dat na afloop er 2 nieuwe ballen waren verdwenen. Vreemd dat dit nooit met oude ballen gebeurd.

Ook was het weer een poepetoer om weer de telegrafen bezet te krijgen en kaats aanmerkers.

Er werd echter vlotjes doorgespeeld zodat de zaal om 16:00 uur leeg was. De volgende 12 kaatsers mochten een vleespakket in ontvangst nemen:

A-klasse
1. Henk Porte Leeuwarden (21-9)
2. Johannes Hinrichs Harlingen (21-10)
3. Henk Bloemsma IJsselmuiden (20-11)
4. Jan Houwer Bolsward (21-13)
5. Wybren van der Woud Leeuwarden (21-15)
6. Geert Faber Minnertsga (20-16)

B-klasse
1. Andries Gillebaard Heerenveen (21-4 18-8)
2. Tjerk Jorritsma Heerenveen (21-4 18-10)
3. Riens Wartena Burgum (21-7)
4. Johan van der Veen Oentsjerk (21-12)

C-klasse
1. Bouke Jousma Menaam (21-6)
2. Pieter Bouma Joure (21-11)

Volgende wedstrijd op 31 januari 2018 in de Trije te Franeker. Aanvang 09:50 uur. (Bron: Peter Siemensma).Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13543