Kaatsen.nl

55+ wordt geplaagd door de griep
Door admin - datum: 2018-01-30 04:18:14

Begonnen werd met 102 kaatsers op de lijst. De avond van tevoren melden zich al 4 kaatsers ziek, op de dag zelf 1 en tijdens het kaatsen de 6e.

De winnaars vlnr: Jaap van der Veen, Jan Buitenga en Jan Pieter Bennema

Er moest even flink geschoven worden maar dat is wedstrijdleider Piet Keizer wel toevertrouwd.

Met wat minder kaatsers konden de partijen vlot worden afgewerkt zodat we voor 4 uur al klaar waren. De laatste partij ging gelijk op naar 5-5 en 6-4 maar Jan Buitenga en maten wisten het laatste punt ook naar zich toe te trekken en wonnen de partij.

Bij de A-kaatsers waren maar liefst 3 winnaars met 21 eersten voor en 8 eersten tegen. De punten moesten vervolgens de doorslag geven waarbij Jan Buitenga de minste tegen bleek te hebben en de krans omgehangen kreeg. Deze dag waren de kranswinnaars blijkbaar bevoorrecht door afkomstig te zijn uit een plaatsnaam met Sint ervoor.......

De winnaars:

A-klasse
1. Jan Buitenga Sint Nicolaasga (21-8 en 18-6)
2. Geert Faber Minnertsga (21-8 en 18-10)
3. Monte Hallema Franeker (21-8 en 18-12)
4. Jan Bruinsma Heerenveen (21-9)
5. Age van der Goot GoŽnga (21-11)
6. Daam van der Leij Dronryp (21-12)
7. Johannes Hinrichs Harlingen (21-14)

B-klasse
1. Jaap van der Veen Sint Annaparochie (21-4)
2. Gerrit bij de Weg Harlingen (21-8)
3. Jan de Ridder Tolbert (21-10)
4. Harry Oudendag Hommerts (21-12)

C-klasse

1. Jan Pieter Bennema Sint Annaparochie (21-8)
2. Anne Baarda Menaam (21-10)
3. Roel Kuipers Koarnjum (21-11)
4. Lieuwe Meyer Minnertsga, (20-13)

De volgende wedstrijd is op 14 februari 2018. Aanvang 09:50 uur in de Trije te Franeker. (Bron: Peter Siemensma).Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13548