Kaatsen.nl

Griep epidemie voorbij bij de 55+
Door admin - datum: 2018-02-13 05:12:19

Met slechts 2 afvallers waren er weer 98 kaatsers naar Franeker afgereisd om de strijd aan te gaan.
Een na de griep nog kwakkelende Piet Keizer vertrok weer op tijd naar huis (voor het schaatsen?).

De winnaars vlnr: Klaas Postma, Durk Kamstra en Siete Wassenaar

Zijn drukke werkzaamheden rondom de wedstrijd administratie werd opgepikt door een aantal vrijwilligers waardoor alles toch in goede banen werd geleid.

Jammer is dat er toch nog altijd een aantal kaatsers zijn die zich blijkbaar te goed voelen om eens op de telegraaf te zitten of om kaats aanmerker te zijn. Verwacht je niet bij een volkssport. Gelukkig zijn er altijd wel weer een aantal kaatsers die niet beroerd zijn om dat meerdere keren op de dag te doen waarvoor hartelijk dank!

Mooi op tijd kon de voorzitter weer de prijzen uit reiken aan onderstaande kaatsers:

A-klasse
1. Siete Wassenaar Minnertsga (21-8)
2. Ale Mosselman Goutum (21-10)
3. Age van der Goot GoŽnga (21-11)
4. Jan Houwer Bolsward (21-12)
5. Ludwig Seerden Franeker (21-12)
6. Piet Stellingwerf Harlingen (21-14)

B-klasse
1. Klaas Postma Heerenveen (21-8)
2. Henk Noordbruis Marsum (21-11)
3. Tjerk Jorritsma Heerenveen (21-11)
4. Wim Jousma Tytsjerk (21-12)
5. Jan Bootsma Wommels (21-13)

C-klasse
1. Durk Kamstra Franeker (21-10 18-6)
2. Tom Zuiderhof Harlingen (21-10 18-10)
3. Henk Nijdam Franeker (21-11)
4. Henk de Vries IJlst (21-13)

De volgende wedstrijd is op 28 februari in de Trije te Franeker. Aanvang 09:50 uur. (Bron: Peter Siemensma).Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13549