Kaatsen.nl

IJskoude kaatsdag voor de 55+
Door admin - datum: 2018-02-27 05:54:51

Terwijl het buiten -7 vroor met een stevige wind die het nog kouder maakte loeiden binnen in De Trije de kachels om de zaal een beetje een aangename temperatuur te geven. Voor sommigen nog niet voldoende want er werd zelfs iemand met ijsmuts kaatsend gesignaleerd en de blokjeslopers hielden de jas maar aan.

De winnaars vlnr: debutant bij de 55+ Eddy Sjollema, Jolly Dooper en Jelle Velsma.

De wedstrijdleiding was zelfs maar verhuisd naar de kamer voor de wedstrijdleiding waar de kachel voor een aangename warmte zorgde.

Met 102 kaatsers op de lijst werden weer de nodige spannende partijen gespeeld met een aantal 'alles aan de hang' partijen. Bij de 55+ tellen de eerste twee partijen die op 5-5 en 6-6 eindigen als gewonnen partij voor een prijs. Uiteraard telt deze voor de verliezers niet in de competitiestand.

Aan het eind van de dag konden de volgende kaatsers hun prijs in ontvangst nemen:

A-klasse
1. Eddy Sjollema Harlingen (21-7)
2. Daam van der Leij Dronryp (21-10)
3. Eeltje Wiersma Berltsum (21-10)
4. Johannes Hinrichs Harlingen (21-12)
5. Age van der Goot GoŽnga (20-13)
6. Bouwe van der Veer Winsum (20-15)

B-klasse
1. Jelle Velsma Tzummarum (21-10)
2. Rients Wartena Burgum (21-12)
3. Jelle de Boer Easterein (21-12)
4. Jan de Ridder Tolbert (20-8)

C-klasse
1. Jolly Dooper Oentsjerk (21-9)
2. Martinus van der Meer Witmarsum (21-14)
3. Catrinus Helfrich Franeker (20-10)
4. Anne Baarda Menaam (20-12)
5. Siep Berkenpas Balk (20-12)

De volgende wedstrijd is op 14 maart 2018 in de Trije te Franeker. Aanvang 09:50. (Bron: Peter Siemensma).Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13552