Kaatsen.nl

Weer veel prijswinnaars bij de 55+
Door admin - datum: 2018-03-13 16:42:50

Met 100 kaatsers op de lijst waren er aan het einde van de dag maar liefst 17 prijswinnaars die een prijs in ontvangst konden nemen.

De winnaars vlnr: Lieuwe Meijer en Johan van der Veen. Jan de Ridder ontbreekt op de foto.

Helaas waren er te weinig vleespakketten aangeleverd waardoor een aantal kaatsers de volgende keer hun pakket krijgen. Ook ging door oplettendheid van Wieger Boonstra de krans naar Jan de Ridder. Deze was helaas al vertrokken en krijgt de volgende keer de krans omgehangen.

Door een foutieve doorgave van de stand of foutje bij de verwerking van de uitslagen bleek Wieger een spul meer tegen te hebben dan Jan de Ridder. Het valt ook niet mee om 600 getallen te verwerken en ook nog eens op te moeten tellen met soms een stel kakelende kaatsers om je heen!

De volgende kaatsers hadden de prijs:

A-klasse
1. Johan van der Veen Oentsjerk (21-7)
2. Piet Stellingwerf Harlingen (21-9)
3. Siete Wassenaar Minnertsga (21-9)
4. Jan Buitenga Sint Nicolaasga (21-10)
5. Ale Mosselman Goutum (21-12)

B-klasse
1. Jan de Ridder Tolbert (21-6)
2. Pieter Bergsma Gytsjerk (21-7)
3. Wieger Boonstra Heerenveen (21-8)
4. Jan Bootsma Wommels (21-8)
5. Riens Wartena Burgum (21-3)
6. Klaas Postma Heerenveen (21-9)
7. Wim Jousma Tytsjerk (21-10)
8. Nanne Tigchelaar Achlum (21-10)

C-klasse
1. Lieuwe Meijer Minnertsga (21-7)
2. Jan de Jong Dronryp (21-7)
3. Tom Zuiderhof Harlingen (21-8)
4. Sjoerd Nicolai Witmarsum (21-10)

De volgende wedstrijd is op 28 maart in de Trije te Franeker. Aanvang 09:50 uur. (Bron: Peter Siemensma).Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13555