Kaatsen.nl

Volle bak bij de 55+
Door admin - datum: 2018-03-27 02:25:47

Met 108 kaatsers op de lijst was het volle bak in de Trije. Er moest stevig door gekaatst worden om half 5 te halen.

De winnaars vlnr: Jan de Ridder, (winnaar 14 maart), Klaas Postma, Germ Hallema en Sjouke Herrema

Dit lukte net niet door de vele partijen die op 5-5 eindigden. De laatste partij werd op 5-5 beŽindigd met een kaats. Het partuur Houtsma, Bosch en Wagenaar moest de kaats voorbij slaan wat net niet lukte waardoor het partuur Jan de Jong, Bouwe van der Veer en Anne Kramer de winst pakten.

Erg sneu was het voor Teade de Vries die na een jaar afwezigheid het voor de eerste keer weer eens wilde proberen. Na de opslag wilde Teade de bal oppakken maar kwam ongelukkig ten val. Met wat lelijke scheurtjes in het gezicht naar de dokter. Op de vraag van de dokter hoe dat gekomen was, vertelde de 81-jarige het verhaal en besloot met de opmerking dat de opgeslagen bal in ieder geval in was geweest. Gelukkig viel de schade achteraf wat mee en kan Teade de volgende keer een tweede poging wagen. Jan de Ridder kreeg na afloop nog zijn krans van de vorige keer uitgereikt.

De winnaars van vandaag waren:

A-klasse
1. Germ Hallema Jorwert (21-5)
2. Ludwig Seerden Franeker (21-6)
3. Monte Hallema Franeker (21-7)
4. Henk Porte Leeuwarden (21-8)
5. Durk van der Schaaf Stiens (21-9)
6. Jan Bruinsma Heerenveen (21-12)

B-klasse
1. Klaas Postma Heerenveen (21-9)
2. Freek Kuipers Drachten (21-10)
3. Jan Spoelstra Franeker (21-12)
4. Wim Jousma Tytsjerk (21-12)
5. Bertus Veldman Bolsward (21-13)
6. Jan de Ridder (21-15)

C-klasse
1. Sjouke Herrema Hoorn (21-6 18-6)
2. Lieuwe Meijer Minnertsga (21-6 18-8)
3. Martinus van der Meer Witmarsum (21-7)
4. Andries Engbringhof Franeker (21-7)
5. Jan Kwast Harlingen (21-8)
6. Tom Zuiderhof Harlingen (21-12)

De volgende wedstrijd is op 11 april 2018. Aanvang 09:50 uur in de Trije te Franeker. Daarna gaan we het veld weer in. (Bron: Peter Siemensma).Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13559