Kaatsen.nl

Laatste partij in de Trije voor de 55+
Door admin - datum: 2018-04-10 04:10:41

Met 102 kaatsers op de lijst werden de laatste partijen gespeeld in de Trije van het winterseizoen 2017-2018.

De winnaars vlnr: Anne Brouwer, Catherinus Helfrich en Dirk Wiersma

In oktober komen wij daar graag weer terug.
Er werd weer vlot door gekaatst zodat we mooi op tijd de prijzen uit konden reiken aan onderstaande spelers.

Voorafgaand aan de prijsuitreiking werd nog een oproep gedaan voor keurmeesters voor de Jong Oranje partij op 19 mei a.s.

Opgave bij de commissieleden!
Laten wij het goede voorbeeld geven. Geef je op en stel je een paar uurtjes beschikbaar voor de jeugd!

De prijswinnaars:
A-klasse
1. Anne Brouwer Wommels (21-5)
2. Lieuwe Bosch Tzum (21-7)
3. Ludwig Seerden Franeker (21-8)
4. Jan Buitenga Sint Nicolaasga (21-10)
5. Durk van der Schaaf Stiens (21-11)

B-klasse
1. Dirk Wiersma Marssum (21-6)
2. Siep Berkenpas Balk (21-7)
3. Freek Kuipers Drachten (21-7)
4. Bertus de Jong Leeuwarden (21-9)
5. Wieger Boonstra Heerenveen (21-12)
6. Jan de Ridder Tolbert (20-12)

C-klasse
1. Catherinus Helfrich Grou (21-9)
2. Lieuwe Meijer Minnertsga (21-10)
3. Andries Engbringhof Franeker (21-12)
4. Jolly Dooper Oentsjerk (21-12)
5. Evert Heeg Easterlittens (21-14)
6. Martinus van der Meer Witmarsum (20-10)

De volgende wedstrijd is op 9 mei 2018 op Sonnenborgh in Leeuwarden. Aanvang 10:00 uur. (Bron: Peter Siemensma).Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13561