Kaatsen.nl

Trio Johan van der Meulen wint in Grou
Door admin - datum: 2018-05-12 01:10:10

Johan van der Meulen (Bitgummole), Renze Pieter Hiemstra (Sint Jacobiparochie) en Hans Wassenaar (Leeuwarden) zijn zondag als eerste geŽindigd bij de vrije formatiewedstrijd voor heren eerste klasse in Grou. (Foto's: Lijkle Spijksma).

Vlnr: Renze Pieter Hiemstra, Johan van der Meulen en Hans Wassenaar

In de finale versloegen ze op 5-3 en 6-0 Wierd Baarda (Dronryp). Pieter van der Schoot (Sexbierum) als invaller voor Marco de Groot en Tsjerk Elsinga (Dronryp).Vlnr: Tsjerk Elsinga, Pieter van der Schoot en Wierd Baarda

De kleine premie was voor Patrick van Dellen (Berltsum), Hendrik Jan van Velde (Workum) en Aloys Freitag (Makkum). Laatst genoemd partuur verloor op 5-5 en 6-2 van de latere premie.Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13613