Kaatsen.nl

Easterein wint in Sexbierum
Door admin - datum: 2018-05-12 03:46:28Easterein (Roelie Kroondijk, Selma de Boer en Corrie Kroondijk) is zondag in Sexbierum winnaar geworden van de afdelingswedstrijd voor meisjes.

De premie was voor Sexbierum-Pietersbierum (Anna Ennema, Berber Bruinsma en Fiera de Vries).

Kleine premies waren er voor Wommels (Marrit Meijer en Rixt Wijnia) en voor Folsgare (Marije Sweering en Marit Folkertsma).

Bij de wedstrijd d.e.l. was de zege voor Larissa Smink (Makkum), Famke Zijlstra (Bolsward) en Baukje Heeringa (Reduzum). De premie was voor Tineke Terpstra (Oosternijkerk), Chantal de Witte (Makkum) en Marlies Bonnema (Winsum).Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13618