Kaatsen.nl

Open strijd op Jong-Nederland partij
Door admin - datum: 2018-05-14 03:26:50

Komende zaterdag wordt te Franeker voor de 105de keer gestreden om de zilveren wisselbal die vernoemd is naar een van de grondleggers van de georganiseerde kaatssport in Nederland, de Franeker wijnhandelaar Jan Bogtstra. (Foto: Henk Bootsma).

Sexbierum-Pietersbierum: winnaar 2017

De lijst voor zaterdag telt 21 parturen. De eerste Jong-Nederland partij vond plaats op 7 augustus 1910. Er was een deelname van 35 parturen. De wedstrijd werd gewonnen door Franeker met de kaatsers Jan Uldrik Vlietstra, Ype Aukema en Michel Hiemstra. De Jong-Nederland partij kent net als de bondspartij voor senioren in het begin van haar bestaan een zwervend karakter, dat pas in 1942 eindigt.

Nu na 70 jaar wordt de Jong Nederland voor de eerste keer weer op een andere plaats gehouden. Oorspronkelijk was de Jong-Nederland partij bestemd voor 17- en 18 jarigen. Nu geldt als criterium 17 tot en met 21 jaar. Sinds 1994 mag er in bepaalde gevallen met een jongere speler worden gekaatst. Aanvankelijk werd de wedstrijd verkaatst op pinksterzondag, later op de zaterdag voor Pinksteren. Die verandering komt in 1969 tot stand omdat de KNKB, iedereen ongeacht zijn religieuze achtergrond, de gelegenheid wil geven om mee te doen.

De grootste deelname aan de Jong-Nederland partij dateert van 1981 toen 52 afdelingen zich voor deze wedstrijd hadden opgegeven. De minste deelname viel in 1942, 1949 en 1970 toen zich maar achttien afdelingen hadden opgegeven. Sexbierum-Pietersbierum met Hijum-Feinsum tot de serieuze kandidaten voor de eindzege. De wedstrijd begint om 10.00 uur en de scheidsrechters zijn Hendrik Sweering en Murk de Jong. De nummers 1 t/m 10 en 21 kaatsen op it Sjūkelān. De rest op de velden aan de Hertog van Saxenlaan.

Lijst Jong-Nederland 19 mei te FranekerDit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13626