Kaatsen.nl

Bondspartij telt 50 parturen
Door admin - datum: 2018-05-14 03:34:05

Dinsdagavond is er geloot voor de komende bond voor senioren. De lijst telt maandag 50 parturen. Dat zijn er weer 2 meer als in 2017. Sedert de oprichting van de NKB in 1897 staat deze klassieker op het programma. De eerste bondswedstrijd werd net als nu te Franeker verkaatst. Winnaar wordt Pingjum met de kaatsers Jan Reitsma sr., Taeke de Jong en Bernardus Wiersma. (Foto: Henk Bootsma).

Valt er maandag ook wat te juichen....

De bondswedstrijden worden in de eerste vijfentwintig jaar van het bestaan van de bond in diverse dorpen en steden verkaatst, vooral uit propagandistisch oogpunt. Vanaf 1922 wordt Franeker de definitieve zetel van de Bondswedstrijd tegenwoordig is dat het Nederlands Kampioenschap. Als wisselprijs geldt sedert 1900 de zilveren bal die door W.H.J. (Pim) Mulier, Witmarsumer van geboorte, in 1899 aan de bond was toegezegd. De bal is vervaardigd door A.J. Radbard uit Den Haag, naar een ontwerp van Pim Mulier zelf. Aan de bal hangen 11 ruitvormige zilveren plaatjes met de wapens van de elf Friese steden. Op de bovenste helft is een landschap gegraveerd met twee kaatsers en een bal die door de lucht vliegt. Onderaan bevinden zich klaverblaadjes en klaverbloemen, die het vrije veld waarin men speelt, symboliseren. Rondom staat een kwatrijn in het Fries van Wynsen Faber (1830-1918). De bal hangt aan een rood-wit-blauw lint, waar drie ruitvormige zilveren platen op aangebracht zijn, met de wapens van Oostergo, Westergo en Zevenwouden.

De bal wordt voor de eerste keer verkaatst in het geboortedorp van Mulier, Witmarsum, en wel op Pinkstermaandag 1900. De winnende afdeling mag de bal een jaar houden en moet die het jaar daarop, voor het beging van de wedstrijd, weer aan het bestuur overhandigen. De bondspartij voor senioren wordt aankomende maandag voor de 114de maal georganiseerd. In 1943 en 1944 ging de wedstrijd niet door i.v.m de oorlogsomstandigheden. Van de afdelingen die de bond het vaakst wisten te winnen, staat Harlingen nog altijd fier aan de kop van de ranglijst. Liefst veertien overwinningen prijken op de erelijst van kaatsvereniging Eendracht. Franeker is tweede met tien zeges en Leeuwarden staat derde met negen overwinningen.

Wat de deelname aangaat, blijft het jaar 1980 de topper: toen deden maar liefst 88 parturen mee. De Mulier-bal wordt dit jaar verdedigd door Leeuwarden. Leeuwarden, OKK Bitgum, Sexbierum-Pietersbierum en Easterlittens en Sint Jacobiparochie zijn kandidaten voor een hoge klassering. De wedstrijd wordt geleid door de scheidsrechters Jenco Sieperda, Sipke Hiemstra, Lolke Bierma en Wybren Joustra. Aanvang van de wedstrijd 9.00 uur. De nummers 1 t/m 12 kaatsen op het Sjūkelān en de nummers 13 t/m 50 op de voetbalvelden aan de Hertog van Saxenlaan.

Lijst Bond-senioren 21 mei te FranekerDit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13627