Kaatsen.nl

De Twa Doarpen-Dios wint in Menaam
Door admin - datum: 2018-06-09 02:00:08

Sexbierum-Pietersbierum (Anna Ennema, Berber Bruinsma en Fiera de Vries) is zondag in Menaam winnaar geworden van de afdelingswedstrijd voor meisjes.

De premie was voor Workum (Bente Miedema, Gerde Lyclama a Nijeholt en Naomi Wiersma). De kleine premie was voor Easterein (Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Selma de Boer).Bij de wedstrijd d.e.l. - was de zege voor Tara Brit van der Meulen (Raerd), Rixt Wijnia (Wommels) en Esther de Vries (Berltsum). De premie was voor Jildou Ekema (Raerd), Elske Deinum (Wommels) en Sigrid Post (Sexbierum).Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13727