Kaatsen.nl

Iepen Frysk Kampioenskip Jeu de Pelote
Door admin - datum: 2018-06-10 12:31:58

In Easterlittens is vanavond een begin gemaakt met het 20ste Iepen Frysk Kampioenskip Jeu de Pelote. (Foto: Henk Bootsma).

In de voorronden werden maandagavond drie wedstrijden gespeeld.

Mantgum - Franeker 4-8 (1-0, 1-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-8)
Heerenveen - Bitgum 3-8 (0-1, 0-4, 1-4, 2-4, 2-6, 3-6, 3-8)
Reduzum-Weidum 2-8 (0-1, 1-1, 1-7, 2-7, 2-8)

Dinsdag 12 juni de volgende partijen:

18.30 uur Menaam-Wommels
19.30 uur Bolsward-Lollum-Waaksens
20.30 uur Stiens-Hartwerd.Dit nieuws werd verzorgd door Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach
http://www.kaatsen.nl

De URL voor dit artikel is:
http://www.kaatsen.nl/article.php?sid=13731