Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home  ·  Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2018
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
< mei >
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
>   01 02 03 04 05 06
> 07 08 09 10 11 12 13
> 14 15 16 17 18 19 20
> 21 22 23 24 25 26 27
> 28 29 30 31      Agenda deze week:

Maandag, mei 21
Evenement start om 09:00 Bond senioren
Woensdag, mei 23
Evenement start om 10:00 Heren 55+ d.e.l.
Zaterdag, mei 26
Evenement start om 11:00 Alle categorieėn d.e.l. + verl. ronde
Evenement start om 10:00 Dames eerste klasse d.e.l.
Evenement start om 11:00 Jongens d.e.l. A-klasse
Evenement start om 10:00 Jongens d.e.l. B-klasse + verl. ronde
Evenement start om 10:00 Pupillenjongens afdelingswedstrijd
Evenement start om 11:00 Pupillenjongens d.e.l. + verl. afdeling
Evenement start om 10:00 Pupillenmeisjes d.e.l. A-klasse
Evenement start om 10:00 Pupillenmeisjes d.e.l. B-klasse + verl.
Evenement start om 10:00 Schooljongens d.e.l. A-klasse
Evenement start om 10:00 Schooljongens d.e.l. B-klasse + verl.
Evenement start om 10:00 Schoolmeisjes afdelingswedstrijd
Evenement start om 11:00 Schoolmeisjes d.e.l. + verl. afdeling
Zondag, mei 27
Evenement start om 10:00 Dames eerste klasse vrije formatie
Evenement start om 11:00 Heren 30+ d.e.l. + verliezers ronde
Evenement start om 11:00 Heren 50+ d.e.l. + verliezers ronde
Evenement start om 10:00 Heren eerste klasse vrije formatie
Evenement start om 11:00 Heren hoofdklasse vrije formatie
Evenement start om 10:00 Jongens d.e.l. A-klasse
Evenement start om 10:00 Jongens d.e.l. B-klasse + verl. ronde
Evenement start om 10:00 Meisjes afdelingswedstrijd
Evenement start om 11:00 Meisjes d.e.l. + verliezers afdeling
Evenement start om 10:00 Pupillenjongens d.e.l. A-klasse
Evenement start om 10:00 Pupillenjongens d.e.l. B-klasse + verl.
Evenement start om 10:00 Pupillenmeisjes afdelingswedstrijd
Evenement start om 11:00 Pupillenmeisjes d.e.l. + verl. afd.
Evenement start om 10:00 Schooljongens afdelingswedstrijd
Evenement start om 11:00 Schooljongens d.e.l. + verliezers afd.
Evenement start om 10:00 Schoolmeisjes d.e.l. A-klasse
Evenement start om 10:00 Schoolmeisjes d.e.l. B-klasse + verl.
Evenement start om 10:00 Welpen jongens afdelingswedstrijd
Evenement start om 10:00 Welpen meisjes afdelingswedstrijdZoek agenda door op...Agenda van vandaag:

09:00
Evenement start om 09:00 Bond senioren

Webalizer web stats

Ald-skiedsrjochter Durk Houtsma ferstoarn
Gepost op Maandag 28 november @ 21:22:15
Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Hjoed is nei in muoilike tiid fan siik wźzen ferstoarn āld-skiedsrjochter fan de KNKB Durk Houtsma. Durk Houtsma waard op 18 maaie 1939 berne yn Seisbierrum. Al jong die bliken dat Durk aardich mei de lytse bal oerwei koe. It begūn mei potsjekeatsen mar al rillegau gong Durk der op śt. Hy wie in betūfte keatser en syn plak wie efter yn de krite. Durk seach net allinne it spul hiel goed mar hy koe him mei de mūle ek wol rźde. Foar de Twa Doarpen hat hy gauris in medalje oan it findel brocht. (Foto: Henk Bootsma).


Nei syn keatskarriźre kaam Durk yn 1975 yn de kunde mei it skiedsrjochter wźzen. Yn Peins waard de sa ferneamde Franekeradeelpartij hālden en Marten de Jong fan Frjentsjer wie skiedsrjochter. It wie dy dei gleonhjit en De Jong woe wol efkes fan it fjild. Durk Houtsma waard frege om efkes ‘op te passen’ en dat befoel blykber sa goed dat rillegau dźrnei waard hy frege om skiedsrjochter te wurden.

Yn 1976 kaam hy op in kursus mei tolve oare oankommende skiedsrjochters. De lieding hie ūnder oaren Piet Kuipers fan Bitgum, Andries van der Kooi fan Ljouwert en…Marten de Jong fan Frjentsjer. De kursus duorre mar trije of fjouwer jūnen, mar dat wie foar Houtsma al oan de lange kant. De bźste learskoalle wie ommers it fjild.

Rom njoggentjin jier hat hy syn bźste krźften oan it keatsen jūn. De PC fan 1987 wie it hichtepunt foar Durk Houtsma. Hoewol hy it net sa op hynders stean hie, gong hy moarns dochs yn de koets. Njonken de oare wedstriden wie dit foar him wol ien fan de grutste hichtepunten.
Nei syn skiedsrjochter wźzen hat hy jierren dźrnei diel śtmakke fan de skiedsrjochterskommisje en hy wie ek noch fjirtjin jier lang ynternasjonaal skiedsrjochter.

Doe’t syn sūnens wat minder waard, hat Houtsma bewust in stap werom dien. Hy folge it keatsen noch wol mar dan op ōfstān. Mei Durk Houtsma ferliest it keatsen wer in ālde kriger dy’t al syn frije tiid jūn hat oan it keatsen dat him o sa leaf wie. Durk Houtsma waard 77 jier āld.
 

Copyright © Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2018
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20