Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home  ·  Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2018
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
< juli >
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
> 02 03 04 05 06 07 08
> 09 10 11 12 13 14 15
> 16 17 18 19 20 21 22
> 23 24 25 26 27 28 29
> 30 31          Agenda deze week:

Zaterdag, juli 21
Evenement start om 11:00 Dames eerste klasse vrije formatie
Evenement start om 11:00 Heren eerste klasse vrije formatie
Evenement start om 10:00 Heren tweede klasse vrije formatie
Evenement start om 10:00 Jongens vrije formatie
Evenement start om 10:00 Meisjes d.e.l.
Evenement start om 10:00 Pupillenjongens d.e.l.
Evenement start om 10:00 Pupillenmeisjes d.e.l.
Evenement start om 10:00 Schooljongens d.e.l.
Evenement start om 10:00 Schoolmeisjes d.e.l.
Evenement start om 10:00 Welpen jongens d.e.l.
Evenement start om 10:00 Welpen meisjes d.e.l.
Zondag, juli 22
Evenement start om 11:00 Dames hoofdklasse vrije formatie
Evenement start om 10:00 Heren eerste klasse vrije formatie
Evenement start om 11:00 Heren hoofdklasse vrije formatie
Evenement start om 10:00 Jongens d.e.l.
Woensdag, juli 25
Evenement start om 10:30 Heren 55+ d.e.l.
Evenement start om 10:00 Junioren afdelingswedstrijd
Donderdag, juli 26
Evenement start om 18:30 Keats-offZoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web stats

Bolsward wint 115de Freule met dank aan…
Gepost op Dinsdag 08 augustus @ 04:10:54
Afdrukbare Versie 
Wedstrijduitslagen 2017


Bolsward (Hidzer Bogaard, Jelle Cnossen en Menno Galama) waren dan wel een van de kans hebbende parturen maar de zege op de 115de editie van de meest aansprekende jongenspartij mocht toch wel verrassend worden genoemd. (Foto's: Henk Bootsma).


Tegen het prima kaatsende partuur van Baard was men in de halve finale al door het oog van de naald gekropen en ook in de finale tegen het op voorhand favoriete partuur van Exmorra (Pieter Jan Leijenaar, Albert Feenstra en Jelmer Dijkstra) was men bepaald niet ongelukkig. Op 5-3 en 6-6 was de opgeslagen bal van Jelle Cnossen namelijk wel een hand breedte voor de lijn maar de keurmeester op de voorlijn wees na enige aarzeling naar binnen.Drama voor Exmorra door blunder van keurmeester...

Scheidsrechter Murk de Jong kon het vanuit zijn positie zelf niet waarnemen en moest zich wel confromeren aan het besluit van de keurmeester. Hiermee kwam een jammerlijk einde aan een finale die bol stond van de spanning en de sensatie. De wedstrijd was al begonnen met een niet fitte Jelle Cnossen die tijdesn de halve finale nog was opgelapt door fysiotherapeut Jelle Eijzenga uit Berltsum.

Cnossen had last van kramp en opspelende hamstrings. Ondanks die handicap kaatste hij een prima partij waarin hij steeds van positie wisselde met zijn maat Menno Galama. Zij waren de bouwstenen van een winnend Bolsward dat ook in 1922 en in 2010 winnend over de meet kwam. Voor Exmorra kwam de klap hard aan. Tot 3-2 en 6-6 lag men nog steeds goed in de race naar de felbegeerde gouden klokjes en natuurlijk de eeuwige roem van het winnen van de Freule.Jelle Cnossen: sterk in finale!

Maar op 3-2 en 6-6 was het Jelle Cnossen die een mokerslag uitdeelde door de bal boven te slaan en dat na een achterstand van schone zes. Exmorra had het bordje voor het grijpen maar liet de winst eerder in het eerst door de vingers glippen. Op 3-2 en 2-6 dwong Jelle Cnossen Pieter Jan Leijenaar tot een kwaadslag. Vervolgens retourneerde hij tot in het perk en vervolgens sloeg hij de bal over de bovenlijn.

Exmorra gaf zich echter niet gewonnen en kwam via een snel bordje op 4-2 en 4-6 terug in de partij. Het leek slechts uitstel van executie want Bolsward liep weer weg met een schone zes maar kon die voorsprong niet verzilveren. Het werd 4-3 en 6-6 toen het noodlot voor Exmorra toesloeg. Albert Feenstra de eerste luitenant van Pieter Jan Leijenaar werd geveld door kramp en kon ondanks de steun van Jelle Eijzenga niet meer goed functioneren.

Passeren van de kaats door Jelle Cnossen op 4-3 en 6-6 was de voorbode voor nog meer ellende. Bij 5-3 en 2-2 was het helemaal einde oefening voor Albert Feenstra. Een combinatie van de hitte en te weinig drinken is Feenstra waarschijnlijk fataal geworden. Jelmer Dijkstra werd van balkeerder voorinse en tweede opslager maar ook hij kon het tij niet meer keren.Menno Galama: sterke man Bolsward!

Bolsward had vanaf dat moment de beste papieren maar kreeg daarbij op 5-3 en 6-6 wel de hulp van de keurmeester. Dat neemt niet weg dat de winst voor Bolsward verdient was maar het is wel een smet op een verder mooie partij.

Bolsward moest in de halve finale stevig aan de bak tegen een prima kaatsende Baard dat vooral dreef op de kwaliteiten van Stefan van der Meer zoon van oud-hoofdklasser Thomas van der Meer en drievoudig PC-winnaar. Met zijn maten Durk Hoogma en Geert Reitsma bleef hij tegen Bolsward lang in de race. Bolsward kwam dan wel met schone drie eersten voor maar Baard kwam daarna ook snel weer op gelijke hoogte. Ondanks dat Bolsward weer op voorsprong kwam was de kwaadslag van Jelle Cnossen op 4-3 en 6-6 genoeg voor een gelijke stand.

Baard kwam zelfs op voorsprong door een misser van Menno Galama op 4-4 en 6-4. Maar sterke man Stefan van der Meer vergooide daarna zijn kansen door een misser op 5-4 en 6-6. Het was het begin van het einde voor het kranige Baard. Galama sloeg boven, Van der Meer sloeg voor. Vervolgens sloeg Jelle Cnossen de bal ‘oer alles hinne’ en op 5-5 en 6-0 besloot Jelle Cnossen het duel met een fraaie zitbal. Dan te bedenken dat Stefan van der Meer door medicijnen op de been werd gehouden. Bij het begin van de dag was hij bepaald niet okselfris.

Was de halve finale een hele klus dat kon niet gezegd worden van de partijen tot aan de halve finale. Jelsum-Koarnjum-Britsum (5-2 en 6-0), Niawier-Metslawier-Oosternijkerk (5-1 en 6-0) en Anjum (5-1 en 6-2) waren simpele klusjes die Bolsward gemakkelijk klaarde.

Maar in de vierde omllop had het voor Bolsward zomaar afgelopen kunnen zijn. Lollum-Waaksens met asl grote man Gabe-Jan van Popta kaatste een prima partij en Bolsward zag het allemaal gebeuren en kon er weinig tegenover zetten. In gestaag tempo en met prima kaatsen werd Bolsward op een bijna niet meer te nemen achterstand gezet. Bij 5 om 1 en 4-6 kon Lollum-Waaksens de klokjes bijna horen tikken maar het laatste eerst werd het grote probleem. Bolsward hervond zich zelf en Lollum met de beide Van Popta's zakten wat af. De partij kantelde en Bolsward wist via driemaal 6-4 de laatste reddingsboei alsnog te pakken. Op 5-5 en 6-4 besliste Jelle Cnossen de partij met een prima retourslag.

Dat gold zeker ook voor Exmorra dat tot de halve finale met twee vingers in de neus over het veld liep. Berltsum was dan op papier dan wel een geduchte tegenstander maar in de praktijk kwam daar weinig van terecht. Via driemaal 6-6 en driemaal 6-4 werd de klus snel geklaard. Berltsum maakte wel punten maar echt gevaarlijk werd men nooit.

Easterein kreeg geen bordje aan de telegraaf en dat gold ook voor Reduzum en ook nog voor het toch niet kinderachtige Winsum. Pas in de halve finale tegen het kranige partuur van Menaam (Erik Minne Cats, Youri de Groot en Mark Polstra) moest Exmorra vol aan de bak. Menaam kwam een spel voor. Exmorra maakte snel gelijk maar bij 5 om 4 leek zich een sensatie af te tekenen maar nadat het vijf eersten gelijk was geworden was het toch Exmorra dat door een kwaadslag van Youri de Groot op 5-5 en 6-2 alsnog aan het langste eind trok.

Wommels Freule, jongens afd. 53 parturen. 1. Bolsward (Hidzer Bogaard, Jelle Cnossen en Menno Galama); 2. Exmorra (Pieter Jan Leijenaar, Albert Feenstra en Jelmer Dijkstra); 3. Menaam (Erik Minne Cats, Youri de Groot en Mark Polstra) en Baard (Geert Reitsma, Durk Hoogma en Stefan van der Meer); 5. Winsum (Wessel Hilverda, Hessel Postma en Sipco Greidanus), Arum (Germ Epema, Jorrit Tolsma en Dirk-Henk Kuipers) en Lollum-Waaxens (Sietze Bouma, Germ Pyt van Popta en Gabe-Jan van Popta).

Cijfers Wommels: Eerste omloop: 1. Witmarsum – 2. Winsum 3-5 en 2-6; 3. Exmorra – 4. Berltsum 5-0 en 6-6; 5. Tzum – 6. Easterein 4-5 en 2-6; 7. Damwald – 8. Franeker 1-5 en 6-6; 9. Oude Leije – 10. Reduzum 0-5 en 6-6; 11. Dronryp – 12. Dongjum 5-1 en 6-0; 13. Wjelsryp – 14. Grou 0-5 en 2-6; 15. Peins – 16. Tzummarum 2-5 en 6-6; 17. Arum – 18. Wergea 5-0 en 6-4; 19. Minnertsga – 20 Sexbierum 5-2 en 6-4; 21. Weidum – 22. Ternaard 2-5 en 2-6; 23. Baard – 24. Ferwert 5-2 en 6-4; 25. Hijum-Finkum – 26. Goutum 1-5 en 0-6; 27. Stiens – 28 Lollum-Waaxens 1-5 en 6-6; 29. Mantgum – 30. Balk 5-1 en 6-0; 31. Folsgare – 32. Huizum 5-5 en 0-6; 33. Gaast-Ferwoude – 34. Jellum-Bears 5-4 en 6-6; 35. Spannum – 36. Makkum 5-1 en 6-2; 37. Anjum – 38. Sint Annaparochie 5-0 en 6-4 ; 39. Ingelum – 40. Niawier-Metslawier-Oosternijkerk 4-5 en 2-6; 41. Bolsward – 42. Jelsum-Koarnjum-Britsum 5-2 en 6-0; 43 Achlum – 44. Wommels 5-5 en 6-2; 45. Ee – 46. Morra-Lioessens 5-0 en 6-2; 47. Hommerts-Jutrijp – 48. Kimswerd 1-5 en 0-6; 49. Menaam – 50. Bitgum 5-2 en 6-2; 51. Reahus-Turns – 52. Pingjum 5-5 en 2-6; 53. Scharnegoutum vrij.

Tweede omloop: 53. Scharnegoutum – 2. Winsum 2-5 en 4-6; 3. Exmorra – 6. Easterein 5-0 en 6-2; 8. Franeker – 10. Reduzum 5-5 en 6-6 (Reduzum wint); 11. Dronryp – 14. Grou 5-5 en 6-0; 16. Tzummarum – 17. Arum 2-5 en 2-6; 19. Minnertsga –22. Ternaard 5-1 en 6-2; 23. Baard–26. Goutum 5-1 en 6-2; 28. Lollum-Waaxens – 29. Mantgum 5-3 en 6-4; 32. Huizum – 33. Gaast-Ferwoude 2-5 en 2-6; 35. Spannum – 37. Anjum 2-5 en 4-6; 40. Niawier-Metslawier-Oosternijkerk – 41. Bolsward 1-5 en 0-6; 43. Achlum – 45. Ee 2-5 en 2-6; 48. Kimswerd – 49. Menaam 1-5 en 2-6; 52. Pingjum vrij.

Derde omloop: 52. Pingjum – 2. Winsum 1-5 en 4-6; 3. Exmorra – 10. Reduzum 5-0 en 6-2; 11. Dronryp – 17. Arum 3-5 en 6-6; 19. Minnertsga –23. Baard 2-5 en 4-6; 28. Lollum-Waaxens – 33. Gaast-Ferwoude 5-4 en 6-4; 37. Anjum – 41. Bolsward 1-5 en 2-6; 45. Ee – 49 Menaam 1-5 en 4-6.

Vierde omloop: 2. Winsum – 3. Exmorra 0-5 en 6-6; 17. Arum –Baard 3-5 en 6-6; 28. Lollum-Waaxens – 41. Bolsward 5-5 en 4-6; 49. Menaam vrij.

Halve finale: 49. Menaam – 3. Exmorra 5-5 en 2-6; 23. Baard – 41. Bolsward 5-5 en 0-6. Finale: 3. Exmorra – 41. Bolsward 3-5 en 6-6.
 

Copyright © Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2018
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20