Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home  ·  Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2019
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
>       01 02 03 04
> 05 06 07 08 09 10 11
> 12 13 14 15 16 17 18
> 19 20 21 22 23 24 25
> 26 27 28 29 30 31  Agenda deze week:

Woensdag, januari 16
Evenement start om 09:45 Zaalkaatsen heren 55+Zoek agenda door op...Agenda van vandaag:

09:45
Evenement start om 09:45 Zaalkaatsen heren 55+

Webalizer web stats

Jan Wagenaar 1940-2017
Gepost op Maandag 20 november @ 05:19:00
Afdrukbare Versie 
Bijdragen Jan Braaksma


Tiisdei 21 novimber 2017 kaam der dan dochs noch hommels de ein oan it libben fan Jan Wagenaar fan Winsum. Jan Wagenaar waard berne yn Gau mar hat it grutste part fan syn libben troch brocht yn Winsum.


Jan wie miskien dan net in grut keatser mar in grut leafhawwer wie hy seker. Syn grutste prestaasje is wol it winnen fan it skoalkeatsen fan de gemeente Baarderradiel.

Oan de side fan űnder oaren Tinus Santema en Sjerp Wassenaar wint hy dat kampioenskip. Jan is altyd frij feint bleaun en der troch hie hy genôch tiid om nei syn grutste leafhawwerij ta te gean. Derby hie hy in swak foar it frouljuskeatsen.

Jierrenlang hat hy sponsor west fan keatsfereining Winsum en harren frouljuspartij. Jan mocht der graach by węze. Mar ek doe’t hy net mear hoegde te wurken wie hy hiel lang fęste dielnimmer by de 50 plus. Doe’t it keatsen net mear woe wie hy noch faak te gast by de manlju yn sporthal de Trije of op de fjilden węr ’t de âlde garde dan besocht foarbęst op te slaan.

Ek foar VVO de fuotbalklub út Easterlittens is Jan jierrenlang yn it spier west. Alvetal-lieder, flaggenist of lotto-toto opheller Jan wie nearne te grut foar. Jan wie in noflike maat werby de wille fan it spultsje foarop stie. Jan Wagenaar mocht 77 jier wurde.
 

Copyright © Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2019
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20