Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home  ∑  Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2018
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
< juli >
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
> 02 03 04 05 06 07 08
> 09 10 11 12 13 14 15
> 16 17 18 19 20 21 22
> 23 24 25 26 27 28 29
> 30 31          Agenda deze week:

Zaterdag, juli 21
Evenement start om 11:00 Dames eerste klasse vrije formatie
Evenement start om 11:00 Heren eerste klasse vrije formatie
Evenement start om 10:00 Heren tweede klasse vrije formatie
Evenement start om 10:00 Jongens vrije formatie
Evenement start om 10:00 Meisjes d.e.l.
Evenement start om 10:00 Pupillenjongens d.e.l.
Evenement start om 10:00 Pupillenmeisjes d.e.l.
Evenement start om 10:00 Schooljongens d.e.l.
Evenement start om 10:00 Schoolmeisjes d.e.l.
Evenement start om 10:00 Welpen jongens d.e.l.
Evenement start om 10:00 Welpen meisjes d.e.l.
Zondag, juli 22
Evenement start om 11:00 Dames hoofdklasse vrije formatie
Evenement start om 10:00 Heren eerste klasse vrije formatie
Evenement start om 11:00 Heren hoofdklasse vrije formatie
Evenement start om 10:00 Jongens d.e.l.
Woensdag, juli 25
Evenement start om 10:30 Heren 55+ d.e.l.
Evenement start om 10:00 Junioren afdelingswedstrijd
Donderdag, juli 26
Evenement start om 18:30 Keats-offZoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web stats

Untitled Document

Kaatsklasssement heren sedert 1853

Pos.
Naam
Woonplaats
Punten
1
Piet Jetze Faber
Vrouwenparochie
885
2
Hotze Schuil
Harlingen
876
3
Wiebren van Wieren
Marsum
785
4
Sake Saakstra
Wergea
770
5
Chris Wassenaar
Minnertsga
699
6
Tunno Schurer
Franeker
695
7
Taeke Triemstra
Sint Jacobiparochie
680
8
Taede Zijlstra
Witmarsum
672
9
Klaas van Wieren
Berltsum
669
10
Johannes Brandsma
Sexbierum
658
11
Dirk Talsma
Weidum
639
12
Klaas Kuiken
Sint Annaparochie
628
13
Daniël Iseger
Leeuwarden
601
14
Sake G. Porte
Winsum (Gr.)
590
15
Jan Reitsma sr.
Pingjum
580
16
Sjouke Helfrich
Wergea
534
17
Sjouke de Boer
Exmorra
530
18
Rienk de Groot
Leeuwarden
516
19
Johan Okkinga
Arum
506
20
Frans Helfrich
Leeuwarden
478
21
Flip Soolsma
Boornbergum
478
22
Gert-Anne van der Bos
Mantgum
475
24
André Kuipers
Bitgummole
475
25
Ids Jousma
Dokkum
473
26
Gerrit Okkinga
Makkum
469
27
Gerrit de Jong
Ysbrechtum
469
28
Johan D. Jansen
Harlingen
468
29
Jarich van der Veen
Damwâld
466
30
Gerben Okkinga
Arum
465
31
Meindert Tj. Kooistra
Dokkum
452
32
Simon Minnesma
Dronryp
451
33
Wiebren Tj. Kooistra
Dokkum
440
34
Johan van Seijst
Oudega-S
433
35
Johan Halbesma
Harlingen
429
36
Hans Knol
Harlingen
420
37
Tamme Velstra
Baard
418
38
Klaas Anne Terpstra
Minnertsga
411
39
Auke van der Graaf
Berltsum
401
40
Dooitzen de Bildt
Sint Jacobiparochie
394
41
Reinder Triemstra
Sint Jacobiparochie
393
42
Marten Feenstra
Feinsum
391
43
Coos Veltman
Dronryp
387
44
Hotze Rusticus
Marsum
381
45
Johannes Westra
Bitgum
379
46
Pieter Helfrich
Harlingen
379
47
Thomas van der Meer
Baard
376
48
Klaas Berkepas
Hoornsterzwaag
372
49
Pieter van Tuinen
Bitgummole
369
50
Rinny Kuiper
Makkum
368
51
Johannes van Dijk
Leeuwarden
365
59
Johan van der Meulen
Bitgummole
347
71
Hylke Bruinsma
Minnertsga
320
73
Renze Pieter Hiemstra
Sint Jacobiparochie
314
92
Pier Piersma
Easterlittens
264
144
Tjisse Steenstra
Bitgummole
179
151
Hans Wassenaar
Leeuwarden
163
158
Alle-Jan Anema
Grou
153
166
Hendrik Kootstra
Minnertsga
143
197
Bauke Triemstra
Sint Jacobiparochie
111
259
Hendrik Tolsma
Leeuwarden
74
265
Dylan Drent
Harlingen
71
292
Menno van Zwieten
Heerenveen
62
324
Sjoerd de Jong
Sint Annaparochie
53

Bron: Boppeslach Franeker

Copyright © Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2018
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20