Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home  ∑  Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2018
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
> 01 02 03 04 05 06 07
> 08 09 10 11 12 13 14
> 15 16 17 18 19 20 21
> 22 23 24 25 26 27 28
> 29 30 31        Agenda deze week:

Geen events deze week


Zoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web stats

Untitled Document

Kaatsklasssement heren sedert 1853

Pos.
Naam
Woonplaats
Punten
1
Piet Jetze Faber
Vrouwenparochie
885
2
Hotze Schuil
Harlingen
876
3
Wiebren van Wieren
Marsum
785
4
Sake Saakstra
Wergea
770
5
Taeke Triemstra
Sint Jacobiparochie
738
6
Chris Wassenaar
Minnertsga
699
7
Tunno Schurer
Franeker
695
8
Taede Zijlstra
Witmarsum
672
9
Klaas van Wieren
Berltsum
669
10
Johannes Brandsma
Sexbierum
658
11
Dirk Talsma
Weidum
639
12
Klaas Kuiken
Sint Annaparochie
628
13
Daniël Iseger
Leeuwarden
601
14
Sake G. Porte
Winsum (Gr.)
590
15
Jan Reitsma sr.
Pingjum
580
16
Sjouke Helfrich
Wergea
534
17
Sjouke de Boer
Exmorra
530
18
Gert-Anne van der Bos
Mantgum
523
19
Rienk de Groot
Leeuwarden
516
20
Johan Okkinga
Arum
506
21
Frans Helfrich
Leeuwarden
478
22
Flip Soolsma
Boornbergum
478
23
André Kuipers
Bitgummole
475
24
Ids Jousma
Dokkum
473
25
Gerrit Okkinga
Makkum
469
26
Gerrit de Jong
Ysbrechtum
469
27
Johan D. Jansen
Harlingen
468
28
Jarich van der Veen
Damwâld
466
29
Gerben Okkinga
Arum
465
30
Meindert Tj. Kooistra
Dokkum
452
31
Simon Minnesma
Dronryp
451
32
Wiebren Tj. Kooistra
Dokkum
440
33
Johan van Seijst
Oudega-S
433
34
Johan Halbesma
Harlingen
429
35
Hans Knol
Harlingen
420
36
Tamme Velstra
Baard
418
37
Klaas Anne Terpstra
Minnertsga
411
38
Auke van der Graaf
Berltsum
401
39
Dooitzen de Bildt
Sint Jacobiparochie
394
40
Marten Feenstra
Vrouwenparochie
394
41
Reinder Triemstra
Sint Jacobiparochie
393
42
Coos Veltman
Dronryp
387
43
Hotze Rusticus
Marsum
381
44
Johannes Westra
Bitgum
379
45
Pieter Helfrich
Harlingen
379
46
Thomas van der Meer
Baard
376
47
Klaas Berkepas
Hoornsterzwaag
372
48
Pieter van Tuinen
Bitgummole
369
49
Rinny Kuiper
Makkum
368
50
Johannes van Dijk
Leeuwarden
365
55
Johan van der Meulen
Bitgummole
354
60
Renze Pieter Hiemstra
Sint Jacobiparochie
342
70
Hylke Bruinsma
Minnertsga
327
91
Pier Piersma
Easterlittens
266
108
Tjisse Steenstra
Bitgummole
234
132
Hans Wassenaar
Leeuwarden
202
149
Hendrik Kootstra
Minnertsga
174
156
Alle-Jan Anema
Grou
160
177
Bauke Triemstra
Sint Jacobiparochie
132
216
Dylan Drent
Harlingen
95
264
Marten P. Bergsma
Minnertsga
72
267
Enno Kingma
Leeuwarden
71
268
Menno van Zwieten
Heerenveen
71
308
Sjoerd de Jong
Sint Annaparochie
59
325
Pieter Jan Plat
Leeuwarden
54

Bron: Boppeslach Franeker

Copyright © Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2018
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20