Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home  ∑  Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2018
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
> 01 02 03 04 05 06 07
> 08 09 10 11 12 13 14
> 15 16 17 18 19 20 21
> 22 23 24 25 26 27 28
> 29 30 31        Agenda deze week:

Geen events deze week


Zoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web stats

Untitled Document

Jaarklassement dames hoofdklasse 2017

Pos.
Naam
Woonplaats
Punten
1
Ilse Tuinenga
Berltsum
58
2
Manon Scheepstra
Leeuwarden
56
3
Wiljo Sijbrandij
Leeuwarden
43
4
Marrit Zeinstra
Peins
31
5
Nynke Sijbrandij
Leeuwarden
31
6
Anne Monfils
Kimswerd
23
7
Sjanet Wijnia
Wommels
21
8
Elly Hofman
Dronryp
19
9
Marte Altenburg
Grou
18
10
Imke van der Leest
Easterein
16
11
Martzen Deinum
Wommels
15
12
Louise Krol
Ee
14
13
Harmke Siegersma
Berltsum
12
14
Leonie van der Graaf
Berltsum
9
15
Joukje Kuperus
Oentsjerk
9
16
Marije van der Meer
Leeuwarden
9
17
Annelien Broersma
Leeuwarden
8
18
Anna-Brecht Bruinsma
Wommels
7
19
Maaike Osinga
Franeker
6
20
Jeske de Boer
Leeuwarden
6
21
Sandra Hofstra
Wjelsryp
6
22
Martine Tiemersma
Easterein
5
23
Anna-Berber Zeinstra
Peins
5
24
Nynke Sinnema
Grou
5
25
Mariska Hoogland
Bitgummole
4
26
Nicole Hempenius
Franeker
4
27
Klasine Huistra
Reduzum
4
28
Melissa Rianne Hiemstra
Stiens
3
29
Anke Winkel
Dronryp
3
30
Hiske Zeinstra
Peins
3
31
Sigrid de Jong
Blauwhuis
2
32
Tineke Dijkstra
Easterein
2
33
Nelie Steenstra
Minnertsga
2
34
Iris van der Veen
Franeker
2
35
Ymkje Yntema
Grou
2
36
Jeanette Jansma
Dronryp
1
37
Sietske Okkema
Easterein
1
38
Baukje Scheper
Wjelsryp
1
39
Hermine Sytema
Deinum
1
40
Anouk Tolsma
Dronryp
1

Bron: Boppeslach Franeker

Copyright © Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2018
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20