Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home  ∑  Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2019
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
>         01 02 03
> 04 05 06 07 08 09 10
> 11 12 13 14 15 16 17
> 18 19 20 21 22 23 24
> 25 26 27 28      Agenda deze week:

Geen events deze week


Zoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web stats

Lijst dames eerste klasse wedstrijd vrije formatie Goënga zondag 15 juli 2018

1
Serena Hovenga Marsum
2
Inge Jansma Dronryp
Anneke Smid Witmarsum
Anna Rixt Iedema Menaam
Selma van der Molen Witmarsum
Hesther de Boer Jellum
   
   
3
Anne Berber Zeinstra Peins
4
Boukje Houtsma Groningen
Lotte Delgrosso Marsum
Corrie Kroondijk Easterein
Jildou Felkers Berltsum
Boukje Ellen Bosma Makkum
   
   
5
Annet de Haan Sint Annaparochie
6
Akkelyna de Haan Wier
Hester Bruinsma Wommels
Corina de Vries Bitgum
Hendrieke v.d. Schoot Sexbierum
Fenna Kramer Winsum
   
   
7
Jildou Sweering Folsgare
8
Anna -Brecht Bruinsma Wommels
Jeska Terpstra Easterein
Anouk Tolsma Dronryp
Jennie Terpstra Mantgum
Kim Dijkstra Makkum
   
   
9
Sietske Okkema Easterein
10
Roelie Kroondijk Easterein
Maaike Osinga Franeker
Jannica van der Ploeg Stiens
Aukje van Kuiken Kollumerpomp
Aletta van Popta Lollum
           
11 Nelie Steenstra Minnertsga 12 Wybrig Bakker Tersoal
  Sigrid de Jong Blauwhuis   Hiske Zeinstra Peins
  Marije Hellinga Marsum
Rianne Melissa Hiemstra Stiens
     
   
13 Everdyna de Haan Wier
14
Nicole Hempenius Ried
  Baukje Terpstra Easterein
Anke Winkel Dronryp
  Margriet Miedema Berltsum
Simona Kootstra Minnertsga
Copyright © Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2019
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20