Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home  ∑  Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2019
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
< mei >
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
>     01 02 03 04 05
> 06 07 08 09 10 11 12
> 13 14 15 16 17 18 19
> 20 21 22 23 24 25 26
> 27 28 29 30 31    Agenda deze week:

Vrijdag, mei 24
Evenement start om 11:00 Junioren d.e.l.
Zaterdag, mei 25
Evenement start om 10:00 Dames eerste klasse d.e.l.
Evenement start om 11:00 Dames hoofdklasse d.e.l.
Evenement start om 11:00 Heren eerste klasse d.e.l.
Evenement start om 10:00 Heren tweede klasse d.e.l.
Evenement start om 10:00 Jongens d.e.l.
Evenement start om 10:00 Meisjes d.e.l.
Evenement start om 10:00 Pupillenjongens d.e.l.
Evenement start om 10:00 Pupillenmeisjes d.e.l.
Evenement start om 10:00 Schooljongens d.e.l
Evenement start om 10:00 Schoolmeisjes d.e.l.
Evenement start om 10:00 Welpen jongens d.e.l.
Evenement start om 10:00 Welpen meisjes d.e.l.
Zondag, mei 26
Evenement start om 10:00 Dames eerste klasse vrije formatie
Evenement start om 11:00 Dames hoofdklasse vrije formatie
Evenement start om 11:00 Heren 30+ d.e.l. + verliezers ronde
Evenement start om 10:00 Heren 50+ d.e.l. + verliezers ronde
Evenement start om 10:00 Heren eerste klasse d.e.l.
Evenement start om 12:00 Heren hoofdklasse d.e.l.
Evenement start om 10:00 Jongens afdelingswedstrijd
Evenement start om 10:00 Jongens d.e.l. + verl. afdeling
Evenement start om 10:00 Meisjes afdelingswedstrijd
Evenement start om 10:00 Meisjes d.e.l. + verliezers afdeling
Evenement start om 10:00 Pupillenjongens afdelingswedstrijd
Evenement start om 10:00 Pupillenjongens d.e.l. + verl. afdeling
Evenement start om 10:00 Pupillenmeisjes afdelingswedstrijd
Evenement start om 10:00 Pupillenmeisjes d.e.l. + verl. afd.
Evenement start om 10:00 Schooljongens d.e.l. A-klasse
Evenement start om 10:00 Schooljongens d.e.l. B-klasse + verl.
Evenement start om 10:00 Schoolmeisjes d.e.l. A-klasse
Evenement start om 10:00 Schoolmeisjes d.e.l. B-klasse + verl.
Woensdag, mei 29
Evenement start om 10:00 Heren 55+ d.e.l.Zoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web stats

Lijst heren 50+ wedstrijd d.e.l. Gytsjerk zondag 20 mei 2018

A-klasse

1
Ludwig Seerden Franeker
2
Johan Hiemstra Sint Annaparochie
Roel Venema Bolsward
Ype Tiemersma Easterein
Jan Buitenga Sint Nicolaasga
Dirk Poortstra Sint Jacobiparochie
   
   
3
Jacob Kamstra Franeker
4
Tiede Boorsma Sint Nicolaasga
Thijs Houtsma Westhoek
Sipke Hiemstra Easterein
Hans Diekman Pietersbierum
Auke Akkerman Minnertsga
   
   
5
Jan Sipma Franeker
6
Nanning Seepma Harkema
Hans Felkers Stiens
Bennie Hof Franeker
Klaas Sobel Tytsjerk
Albert Walsweer Goutum
   
   
7
Piet Zondervan Jorwert
8
Johannes Siegersma Berltsum
Sape Nauta Berltsum
Piet Machiela Sint Annaparochie
Wybren v.d. Woud Goutum
Eddy Sjollema Harlingen

B-klasse

1
Jan de Boer Bolsward
2
Anne Brouwer Wommels
Oeds Broersma Witmarsum
Henk Noordbruis Marsum
Winbe Hoitenga Boazum
Murk de Jong Sint Annaparochie
   
   
3
Henk Woppenkamp Hauwert
4
Gerrie Otter Goutum
Johan Wittermans Sneek
Herman Radelaar Rolde
Maikel Versnel Sint Annaparochie
Egbert Bootsma Itens
   
   
5
Anno Miedema Stiens
6
Jan Brandsma Grijpskerk
Anne de Vries Sint Annaparochie
Andries Idzerda Goutum
Johan van der Veen Oentsjerk
Daan Groen Hallum
   
   
7
Henk Porte Leeuwarden
8
Siebe van Loon Heerenveen
Einte Jongeling Oentsjerk
Teake Koster Harlingen
Joop Bootsma Reahûs
Bouwe v.d. Veer Winsum
   
   
9
Tjeerd Bouma Leeuwarden
10
Jan de Jong Menaam
Douwe Broersma Midlum
Piet de Groot Midlum
Jan Tuinier Makkum
Piet v.d. Ploeg. Sint Jacobiparochie
   
   
11
Henk Mulder Dronryp
   
Lubbert Schreiber Sint Annaparochie
   
Sikke Koster Aalzum
   
Copyright © Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2019
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20