Welkom op de website van www.kaatsen.nlFrythermoYour DJ
Home  ∑  Nieuwsarchief  

   Menu
Home
Nieuwsarchief
Web Links
Spelregels
Parturen 2019
Gastenboek

   Websponsors
Middelsee schilders
Your-DJ
Laanstra en Roersma
Opel Deinum Franeker
Copy service
Van Smeden IJzerwaren en Gereedschappen
Bouwbedrijf Bruinsma
Nijholt

   Agenda
  Ma Di Wo Do Vr Za Zo
>         01 02 03
> 04 05 06 07 08 09 10
> 11 12 13 14 15 16 17
> 18 19 20 21 22 23 24
> 25 26 27 28      Agenda deze week:

Geen events deze week


Zoek agenda door op...Agenda van vandaag:

Geen events vandaag

Webalizer web stats

Lijst heren 50+ wedstrijd d.e.l. Hurdegaryp zondag 15 juli 2018

A-klasse

1
Johan Hiemstra Sint Annaparochie
2
Johannes Siegersma Berltsum
Sape Nauta Berltsum
Piet Machiela Sint Jacobiparochie
Jan Buitenga Sint Nicolaasga
Roel Sijbesma Easterein
   
   
3
Ybo Nicolay Britsum
4
Ludwig Seerden Franeker
Roel Venema Bolsward
Sipke Hiemstra Easterein
Thijs Houtsma Westhoek
Wybren v.d. Woud Leeuwarden
   
   
5
Tiede Boorsma Sint Nicolaasga
6
Jan Sipma Franeker
Bennie hof Franeker
Jan van der Meulen Franeker
Hans Diekman Pietersbierum
Aukke Akkerman Minnertsga

B-klasse

1
Maikel Versnel Sint Annaparochie
2
Henk Porte Leeuwarden
Oeds Broersma Witmarsum
Wiebe Iedema Gytsjerk
Jelle Feenstra Hurdegaryp
Henk Westerhof Hurdegaryp
   
   
3
Age van der Goot Goënga
4
Jan Brandsma Grijpskerk
Henk Peterson Damwâld
Johan Wittermans Sneek
Oeds de Roos Menaam
Joop Bootsma Reahûs
   
   
5
Jan de Jong Menaam
6
Jan de Boer Bolsward
Ate Bierma Menaam
Murk de Jong Sint Annaparochie
Jan Bosch Dokkum
Piet Stellingwerf Harlingen
   
   
7
Henk Noordbruis Marsum
8
Anne Brouwer Wommels
Gerrie Otter Goutum
Johan van der Veen Oentsjerk
Egbert Bootsma Itens
Sikke Koster Dokkum
   
   
9
Roelof Hoogland Bitgummole
10
Anno Miedema Stiens
Piet de Groot Midlum
Bertus Bootsma Wommels
Klaas Tuinenga Berltsum
Piet van der Ploeg Sint Jacobiparochie
   
   
11
Jan Bruinsma Heerenveen
12
Germ de Graaf Holwerd
Teake Koster Harlingen
Piet Bierma Dronten
Anne de Vries Sint Annaparochie
Daaan Groen Hallum
           
13 Bauke Posthuma Folsgare 14 Tjeerd Bouma Leeuwarden
  Ibo Tamminga Hurdegaryp      
  Lubbert Schreiber Sint Annaparochie      
Copyright © Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach 2002-2019
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Boppeslach of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het is, behoudens de terzake wettelijk verankerde rechten, niet toegestaan teksten of beeldmateriaal over te nemen
c.q. te publiceren zonder toestemming van Acquisitie- en advertentiebureau Boppeslach.

Nieuwsberichten, vragen en opmerkingen kunt u richten aan jbraaksma@planet.nl of telefoon 0517 - 39 68 20